ประเภทงาน

แสดง 61- 70 จาก 180 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: นครปฐม

- งานออกแบบ - งานเขียนโปรแกรม

เงินเดือน: 13,000
อัพเดท: 12 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงาน ที่กรุงเทพฯ

ดูแลงานระบบคอมพิวเตอร์ ซ่อมเครื่องพิมพ์Desktop หรือ เครื่องพิมพ์องค์เจ็ทขนาดใหญ่

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มกราคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

1. รับผิดชอบดูแลงานโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน / พลังงานทดแทน และด้านอื่นๆ ที่บริษัทดำเนินงาน 2. ควบคุมโครงการและค่าใช้จ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด 3. เป็นที่ปรึกษาในงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน / พลังงานทดแทน 4. รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 มกราคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: Office และ Site งาน

Engineering PLC, SCADA

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 ธันวาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน)

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 ธันวาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

เป็นลูกมือช่วยช่างติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรบอาคาร และโรงงานทั่วไป

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 ธันวาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

ติดตั้งระบบไฟฟ้า สำหรับอาคาร, โรงงาน และสาธารณูปโภคทั่วไป

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 พฤศจิกายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: กทม.

ผู้นำเข้า จำหน่ายติดตั้ง บริการ ดูแล ระบบเตือนภัยครบวงจร ระบบเทคโนโลยีสื่อสาร1.กล้องวงจรปิด2.ไฟอะลาร์ม3.คีย์การ์ด,ฟิงเกอร์สแกน4.กันขโมยบ้าน5.ประตูรีโมท,ประตูรั้ว6.ระบบSolution,เครื่องบันทึกเสียง7.ตู้สาขา8.เครื่องแปลงสัญญาณ โทรศัพท์ใช้SIMประหยัดค่าใช้จ่ายยี่ห้อ TelecomFM9.ระบบโทรศัพท์,ระบบไฟฟ้า,LAN,สายRG10.อื่นๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 พฤศจิกายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: ห้วยขวาง

ผู้นำเข้า จำหน่ายติดตั้ง บริการ ดูแล ระบบเตือนภัยครบวงจร ระบบเทคโนโลยีสื่อสาร1.กล้องวงจรปิด2.ไฟอะลาร์ม3.คีย์การ์ด,ฟิงเกอร์สแกน4.กันขโมยบ้าน5.ประตูรีโมท,ประตูรั้ว6.ระบบSolution,เครื่องบันทึกเสียง7.ตู้สาขา8.เครื่องแปลงสัญญาณ โทรศัพท์ใช้SIMประหยัดค่าใช้จ่ายยี่ห้อ TelecomFM9.ระบบโทรศัพท์,ระบบไฟฟ้า,LAN,สายRG10.อื่นๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 พฤศจิกายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: หน้างาน

ควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบคุณภาพงาน วางแผนการทำงาน รายงานความก้าวหน้าของงาน บริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในโครงการ สามารถเคลียร์แบบได้ ผ่านงานก่อสร้าง (งานระบบ) ด้านอาคารสูง จะพิจารณาเป็นพิเศษ