ประเภทงาน

แสดง 51- 60 จาก 180 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 กรกฎาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท อลามส์ เซนเตอร์ จำกัด

1. ออกแบบระบบถอดแบบรุ่น,รายการอุปกรณ์ ตาม Specification ของงานนั้นๆ 2. ประเมินราคาจากสภาพหน้างานหรือแบบเพื่อประเมินระยะทางในการติดตั้งท่อสาย 3. วาดแปลน Riser and Block Diagram ของระบบที่ทำรายการออกไป 4. ออกตลาดช่วยการนำเสนอ หรือ สาธิตสินค้าร่วมกับพนักงานขาย กรณีที่จำเป็น 5. ติดต่อประสานงานให้ความร่วมมือกับแผนกต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าและนโยบายของบริษัทเป็นสำคัญ 6. ศึกษา ค้นคว้…

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 14 มิถุนายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี(สาขาดาวคะนอง)

อ่าน-เขียนแบบไฟฟ้าในโรงงาน ออกแบบตู้ควบคุมไฟฟ้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 มิถุนายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ

ดูแล และออกแบบระบบ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางนาการ์เด้น ซอย 10 บางนา-ตราด กม.26

- ออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า - ควบคุมตรวจสอบดูแลการสร้างและติดตั้ง - ตรวจสอบความเรียบร้อย การบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า - จัดทำรายงานความเคลื่อนไหวในงาน - วิเคราะห์ปัญหาและนำเสนอแนวทางการแก้ไข

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรปราการ

หัวหน้าฝ่ายช่างเทคนิค

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรปราการ

Supervisor ฝ่ายช่างเทคนิค

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรปราการ

ช่างเขียนแบบฝ่ายช่างเทคนิค

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรปราการ

ช่างวิศวกรโครงข่ายฝ่ายช่างเทคนิค

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงาน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

รับผิดชอบงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพการใช้พลังงานภายในโรงงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: แฟชั่นไอเลนด์ -การบินไทย-

ดูแลระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอาการ ฯลฯ