ประเภทงาน

แสดง 41- 50 จาก 180 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 สิงหาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่

ลักษณะงาน จะมีหน้าที่เป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์แสงสว่าง และให้คำปรึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และแสงสว่างต่างๆ สามารถใช้โปรแกรมสำหรับคำนวนแสงสว่างได้ และคอยให้คำแนะนำปรึกษาด้านไฟฟ้าและแสงสว่างแก่ลูกค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 กรกฎาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: Rayong

Maintenace service for instrument, analyzer, electrical Installation and construction for instrument and electrical work Engineering and design system

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 27 มิถุนายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ ดอนเมือง

เพศชาย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรไฟฟ้า/เครื่องกล วางแผนและดำเนินงานโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผลงานมีคุณภาพ ปฏิบัติงานที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 มิถุนายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปัตตานี

ดูแลเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 พฤษภาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: Able to work on site installation

Background: Mechanical. Vocational graduation also acceptable

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 พฤษภาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: Preferred working office, not site installation

Background: Instrument, Electrical, or related discipline. No Industrial department

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 มีนาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: rayong

Maintenace service for instrument, analyzer, electrical Installation and construction for instrument and electrical work Engineering and design system

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 มกราคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตามโครงการ

ควบคุม ดูแล ประสานงานตามโครงการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 ธันวาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำโครงการในกรุงเทพ และต่างจังหวัด

- ควบคุมงานด้านระบบไฟฟ้า และสื่อสาร - จัดทำตารางปฎิบัติงาน เขียนแบบร่าง แบบวาด และแผนทางไฟ - ติดต่อประสานงานทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน - ร่วมแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหน้างานได้เป็นอย่างดี

เงินเดือน: 16,000
อัพเดท: 30 กรกฎาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ควอลิโทรนิคส์ จำกัด

จัดทำ process การประกอบแผงวงจร PCB ประสานงานลูกค้า / ผลิต / QA จัดทำิชิ้นงานบอร์ดตัวอย่างให้ลูกค้า