ประเภทงาน

แสดง 31- 40 จาก 180 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 มกราคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: Smart Home Thailand

Sales Engineer-ออกแบบระบบ ทำราคา รับผิดชอบยอดขาย ช่างติดตั้ง - ติดตั้งระบบ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 กรกฎาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางใหญ่

ออกแบบและวิจัย เครื่องไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 กุมภาพันธ์ 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ

1) การตรวจวัดและวิเคราะห์ด้านพลังงาน 2) การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ด้านพลังงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 ตุลาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

-มีความรู้ระบบการทำงาน Os Linux, window หรือ Mobile App -มีความรู้ระบบการเขียนโปรแกรม Advanced database disign, Graphic, Network/Web 2.0 App ต่างๆ เช่น Java, PHP, AJAX, CSS, JSON, SOCKET, Resposive web design -ออกแบบระบบ Software โครงการ APP Mobile และการบริหารทีมงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 ตุลาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ (พญาไท)

- เสนอสินค้าในกลุ่มงานโครงการ ต่อ ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา วิศวกร - ทำแผนการตลาดรักษายอดขาย และ มองหาลูกค้ารายใหม่ รับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ - จัดทำรายงานการขาย และ สรุปยอด - บริการลูกค่้าทั้งก่อนและหลังการขาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 ตุลาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงานแจ้งวัฒนะ

- สามารถออกแบบ PCB เขียนโปรแกรมควบคุม Microcontroller - สามารถเรียนรู้ ทดสอบ และวิเคราะห์ปัญหาของผลิตภัณฑ์ ร่วมกับการออกแบบ และปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งใหม่และเก่าได้ - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายผลิต และ Supplier

เงินเดือน: 18,000
อัพเดท: 2 ตุลาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ

-Training for Hardware -Presentation -Quality control Testing -Work with customers to understand their requests and prepare engineering project proposals

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 กันยายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรสาคร

มีความรู้ความสามารถทางด้านไฟฟ้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 สิงหาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

-รับผิดชอบงานโครงการ -ประสานงานโครงการ Lighting ให้ได้รับการยอมรับจากลูกค้า -แก้ปัญหากรณีลูกค้าเสนอแนะมา -ปิดการขาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 สิงหาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ พญาไท

- เป็นวิศวกรผลิตภัณฑ์ ประสานงานกับฝ่ายผลิตภัณฑ์ และโรงงาน - ติดต่อลูกค้า ประสานงานฝ่ายขาย - ประสานงานแก้ไขข้อบกพร่องทางเทคนิค