ประเภทงาน

แสดง 21- 30 จาก 180 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 มีนาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ (สะพานควาย)

- ศึกษาผลิตภัณฑ์เพื่อแนะนำฝ่ายขายให้นำเสนอขายกับลูกค้า - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคนิค -วิเคราะห์ เทียบเคียงผลิตภัณฑ์ในตลาด วางแผนนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด ออกพบลูกค้า งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ออกแบบ,แก้ไข,เขียนโปรแกรม PLC

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 มีนาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำสำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ BTS สะพานควาย

-บริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิค การบริการหลังการขาย -วางแผน ควบคุมแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ -ประสานงาน ตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากลูกค้า -ออกพบลูกค้าให้บริการหลังการขาย -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 มีนาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำสำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ BTS สะพานควาย

-รับผิดชอบงานการเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับสินค้า กับพนักงานขายและลูกค้า -จัดทำสื่อการสอน และอุปกรณ์ในการฝึกอบรม -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพและปริมณฑล

- ควบคุมงานให้แล้วเสร็จตามแผนงานก่อสร้าง - วางแผนการทำงาน จัดทำแบบระบบไฟฟ้า - ตรวจสอบและคำณวนปริมาณวัสดุที่้ต้องใช้งาน - ออกแบบและประเมิณราคางาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 ตุลาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: หจก.ไฟร์โปรเทคชั่นสยาม

ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบไฟฉุกเฉิน,ระบบป้องกันอัคคีภัย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 ตุลาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: หจก.ไฟร์โปรเทคชั่นสยาม

ควบคุมงานรับเหมา ออกแบบระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ,ระบบไฟฟ้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 สิงหาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: สาขารามคำแหง

หน้าที่และความรับผิดชอบ - ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานของหน่วยบริการ และผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผนงาน และมาตรฐานของบริษัท - ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้มาซึ่งรายละเอียดความต้องการของผู้ใช้บริการ - กำหนดรายละเอียดของงานบริการให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ - ให้คำแนะนำทางเทคนิคในการใช้สินค้าตามคู่มือผู้ใช้งานและคู่มือเทคนิคให้แก่ผู้ใช้บริการ - ฝึกสอนทักษะทางเทคนิค และระเบีย…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 สิงหาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: วัชรพล กรุงเทพมหานคร

- Provide engineering, technical support, demonstration and help to prepare proposal for sale team, system integrator and any other business partner. - Manage and provide products/technical training for sale team, business partner/system integrator or end customer. - Provide engineering and technical support of WAGO products such as Industrial Electrical Interconnection, Control & Automa…

เงินเดือน: 16,000
อัพเดท: 23 มิถุนายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประสานงานด้านการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย ให้คำปรึกษาการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแก่ผู้ใช้ระบบ อื่นๆ คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางอื่นที่ ก.พ.อ. กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะ …

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 พฤษภาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: Nonthaburi

สนับสนุนฝ่ายขาย ในการออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้า power system UPS ระบบพลังงานแสงอาทิตย์