ประเภทงาน

แสดง 11- 20 จาก 180 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 ตุลาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

ดูแล ควบคุม แก้ไข ระบบต่างๆ ของอาคาร

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 15 กันยายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 2 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 55 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ

1.ควบคุมงาน/ดูสถานที่ 2.ถอดแบบและประเมินราคางาน 3.เขียนแบบ 4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 กันยายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำเขตภาคเหนือตอนบน(เชียงใหม่/ลำปาง/เชียงราย/แพร่/พะเยา)

1. ซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ 2. รับผิดชอบในเขต จังหวัด เชียงใหม่,ลำปาง,เชียงราย,แพร่,พะเยา 3. ทำ Preventive Maintenance เครื่องมือ ในเขตที่รับผิดชอบ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารยาคูลท์ (BTS สนามเป้า)

- ศึกษาค้นคว้ามาตรฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการกำหนด พัฒนา ปรับปรุง มาตรฐาน - ตรวจประเมินมาตรฐนอุตสาหกรรม (มอก.) และตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและขั้นตอนการปฏิบัติงานและข้อกำหนดอื่นๆ ที่ใช้ในการตรวจประเมินตามวัตถุประสงค์และขอบข่ายการตรวจประเมิน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 มีนาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารวังเด็ก ถนนวิภาวดีรังสิต

- รับผิดชอบงานติดตั้งตามมาตราฐาน พร้อมแนะนำการใช้งานเบื้องต้น - รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงตามระยะเวลา - ตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 ธันวาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: 225 ม.10 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ดูแลการทำงานในโรงงาน ,ระบบไฟฟ้าในโรงงาน , คีย์ข้อมูลคนงานประจำวัน ผ่านโปรแกรม Excel , ขายสินค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 ธันวาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: หลังศูนย์การค้าเดอะสแควร์บางใหญ่ จ.นนทบุรี

ตรวจสอบหน้างานก่อสร้าง ตรวจงานผู้รับเหมา

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 6 ธันวาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

- รับผิดชอบดูและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าทั้งหมดในโรงงาน - ทำประวัติ,วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร,รายงานผลการทำงาน,งานแจ้งซ่อมทั่วไป - ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาและติดต่อสั่งซื้ออุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ เพื่อใช้ในการบำรุงรักษา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 มีนาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ

บริษัท สยามอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เป็นบริษัท ที่ทำเกี่ยวกับแผ่น PCB แผ่นอิเล็กทรอนิกส์ ตามความประสงค์ ของลูกค้าที่ต้องการ ลักษณะงาน - ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ออกแบบ เขียนแบบ แผ่นPCB ตามที่ลูกค้าต้องการ - คอยทำเว็บไซค์ สร้างโปรแกรม เกี่ยวกับบริษัท - ทำงานวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 8.30 – 17.00 น.

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 มีนาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: สถาบันปรมาณูเพื่อสันติ

ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ ดูแลงานระบบไฟฟ้าในอาคาร ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ