ประเภทงาน

แสดง 171- 180 จาก 180 รายการ

เงินเดือน: 25,000
อัพเดท: 24 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ-บางนา

ตรวจซ่อมเครื่องมือเครื่องจักรภายในโรงงาน

เงินเดือน: 25,000
อัพเดท: 24 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานที่กรุงเทพ และออกตจว.บางครั้ง

ตรวจซ่อมเครื่องมือเครื่องจักรภายในโรงงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: ต้องปฏิบัติงานตามไซด์งาน และต่างจังหวัดได้ ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

งานประจำ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 กุมภาพันธ์ 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 7 มกราคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 พฤศจิกายน 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: ที่ประเทศเวียตนาม

งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้าในโรงงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปฎิบัติงานที่โรงงานบางปู

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำสำนักงานและโรงงานสิงห์บุรี

- - -