ประเภทงาน

แสดง 131- 140 จาก 180 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 สิงหาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ

1. ช่างเทคนิค (อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 1 อัตรา ทำหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบโครงข่ายส่งผ่านสัญญาณความเร็วสูง (ระบบ Transmission) 2. ช่างเทคนิค (ระบบสายเคเบิ้ล) จำนวน 1 อัตรา ทำหน้าที่บำรุงรักษาระบบโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง (Fiber optic cable network) กรุณามาสมัครด้วยตนเองที่อาคารไอทาวเวอร์ 888 อาคารไอทาวเวอร์ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.10900 (ติดกับ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ (ถนนพระราม 2)

-ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ในอาคาร -ตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน ในอาคารและโรงงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-