ประเภทงาน

แสดง 91- 100 จาก 180 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 มิถุนายน 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: site งานในกรุงเทพฯ และปริมลฑล

Service ระบบวิศวกรรมอาคารสูง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 เมษายน 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

-Able to design / program MCU ( PIC / 8081 / ARM ) with support peripheral circuit to achieve intensive project schedule and working under high pressure.

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 มีนาคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงาน นิคมอุตวาหกรรมบางปู

ดูแลและซ่อมงานระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 มีนาคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: กทม

- ศึกษาผลิตภัณฑ์ของบริษัท - นำเสนองานให้ลูกค้า - ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า - แก้ไขปัญหาของอุปกรณ์ - สามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมายได้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 มีนาคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: 957 ถ.ศรีนครินทร์ สวนหลวง สวนหลวง กทม. 10250

ติดตั้ง ซ่อมบำรุงเครื่องวิเคราะห์ก๊าซในบรรยากาศ เครื่องมือวัดทางอุตุนิยมวิทยา เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 สิงหาคม 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

วิศวกรไฟฟ้า ควบคุมดูแล ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 สิงหาคม 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: จ.กระบี่

ตรวจสอบแบบ ดูแลควบคุมงานระบบในโครงการก่อสร้าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 พฤษภาคม 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: ไซด์งาน

You will support our pipeline department in Bangkok in the design, supervision and commissioning of pipelines, stations and plants in international projects for the Oil & Gas Industry.

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 ธันวาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: เข้า Office 1 วันต่อสัปดาห์

เขียนข่าวเกี่ยวกับ LCD ทำ Review LCD TV ตอบปัญหาผู้ใช้งาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 พฤศจิกายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-