ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 180 รายการ

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 21 พฤษภาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: กทมและปริมนฑล

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลควบคุมงานก่อสร้างงานระบบทั้งหมดให้เป็นไปตามมาตราฐาน และ แบบที่กำหนดในแต่ละงาน 2. . สามารถเดินทางไปทำงานตามไซด์งานก่อสร้างได้ 3. สามารถถอดปริมาณอุปกรณ์งานระบบที่ต้องใช้ในงาน 4. สะดวกทำงานนอกเวลาได้ อัธยาศัย 5. ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด สามารถทำงานร่วมกับทีมได้ 6. สามารถรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จได้ตามเวลาที่กำหนด 7. .ศึกษาแบบ วางแผนง…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 กุมภาพันธ์ 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงไฟฟ้าราชบุรี

วิศวกรไฟฟ้า/เครื่องกล จัดทำเอกสารด้านบริหารสัญญา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 กุมภาพันธ์ 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.เมือง จ.ลำปาง

ออกแบบ ติดตั้ง ตรวจซ่อม บำรุงรักษา เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม เครื่องวิเคราะห์ก๊าซในบรรยากาศ เครื่องมือวัดทางอุตุนิยมวิทยา

เงินเดือน: 17,000
อัพเดท: 16 เมษายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ เลขที่ 39 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แขวงดอกไม้

1. ควบคุมการติดตั้ง ทดสอบ และตรวจเช็ค อินเวอร์เตอร์ และระบบไฟฟ้า 2. อ่านแบบ เขียนแบบวงจรไฟฟ้า 3. ประเมินราคาและทำราคางานไฟฟ้า ตู้คอนโทรล และระบบไฟฟ้าโรงงาน 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ หลายเขต

- Installation work (Automatic Parking System) - Maintenance automatic Pakrking system - System error support - Support maintenance team - Find solutions, solve problems and report to leader - Any task assigned by leader

เงินเดือน: 40,000
อัพเดท: 14 พฤศจิกายน 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารเอสวี ซิตี้

1) บริหารและควบคุมแผนการปฏิบัติงานของฝ่ายวิศวกรรมอาคาร 2) วางแผน ควบคุมและบริหารการจัดการ การบำรุงรักษาเครื่องจักร งานระบบในอาคารสูงทั้งหมด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 พฤษภาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางนา-ตราด กม.11 บางพลี สมุทรปราการ

ออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบรถหัวลากไฟฟ้า Design, develop and test the electric trailer system **หากมีความรู้และประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมผลิตประกอบรถบรรทุกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ**

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 พฤษภาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางนา-ตราด กม.11 บางพลี สมุทรปราการ

ออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบรถหัวลากไฟฟ้า Design, develop and test the electric trailer system **หากมีความรู้และประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมผลิตประกอบรถบรรทุกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ**

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 มีนาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: 9 ซ.รามคำแหง 43 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240

-วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Smart PDU, Smart consumer unit รุ่นใหม่ -ติดตาม ประสานงาน สรุปข้อมูล

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 ธันวาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ซอยสุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง

ติดตั้งระบบแสดงภาพขนาดใหญ่ เช่น จอภาพ Video Wall ซ่อมบำรุงระบบแสดงภาพ บริการลูกค้านอกสถานที่ (Site งาน) งานเอกสารด้านเทคนิคและวิศวกรรม