ประเภทงาน

แสดง 61- 66 จาก 66 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 มีนาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: ถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย)

- ปริญญาตรีทางอักษรศาสตร์ นิเทศศาสตร์หรือวารสารศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (หากจบจากต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) - มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ทั้ง พูด อ่าน เขียน ได้ดีเยี่ยม - สามารถแปลบทความไทย-อังกฤษ ได้ดี และสามารถเขียนบทความได้ - มีความคิดสร้างสรรค์ , มนุษยสัมพันธ์ดี, มีความรับผิดชอบสูง - นำผลงาน หรือ Portfolio แนบมาด้วย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 มกราคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: Bangkok

Siamtouch Wireless Co., Ltd. We are a leading multi-national mobile application service provider connecting to 500 mobile networks, supporting thousands of developers and distributors worldwide. We have been continually involved in designing and developing wireless applications and world class multimedia platform. We operate globally through provide low cost, high quality, easy to use, flexible…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 พฤศจิกายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ (สำราญราษฎร์)

ตรวจปรู๊ฟ คำสะกดของหนังสือ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 กรกฎาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: 1213/503 ซ.ลาดพร้าว 94 (ทาวน์อินทาวน์)

เขียนบทความ แปลบทความ ดูแลบทความที่จะมาคอลัมน์ต่าง ๆ หาบทความใหม่ ๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 กรกฎาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: 1213/503 ซ.ลาดพร้าว 94 (ทาวน์อินทาวน์)

พิสูจน์อักษร นิตยสาร และพ็อคเกตบุ๊ค

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 2 พฤษภาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: Empire Tower 2, South-Sathorn road.

Translate technical documents written in English into Thai and edit those in a comprehensive manner for publication Write up technical documents and develop materials for supporting seminars