ประเภทงาน

แสดง 41- 50 จาก 66 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 ตุลาคม 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 มีนาคม 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: อินเตอร์เน็ต

ผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษโปรดทราบ อยากเพิ่มรายได้พิเศษในเวลาว่างหรือเปล่า...? เรารับสมัครนักแปลภาษาอังกฤษ ต้องมีความสามารถทั้ง อ่าน และ เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี รายได้ดี และ สามารถทำในเวลาว่างได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร คุณก็สามารถสมัครมาทำงานกับเราและหารายได้พิเศษเพิ่มเติมได้อย่างง่ายๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 ธันวาคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: ไม่กำหนด

เขียนคอลัมน์เกี่ยวกับอุปกรณ์IT, Gadget, Automobile, Life Style.

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 กันยายน 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารถนอมมิตร วัชรพล

ประสานงานทีมงานและเอกสารทั่วไป

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 24 กันยายน 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารถนอมมิตร วัชรพล

งาน Pocket Book , คอลัมน์นิตยสาร

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 กันยายน 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด 888 อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น 10

แปลข่าว บทวิเคราะห์ และ เขียนบทความเชิงวิเคราะห์ข่าว ทางด้านข่าวสารการลงทุน เศรษฐกิจ การเมือง การต่างประเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นยำ ฉับไวต่อการตัดสินใจของนักลงทุน และผู้รับข่าวสาร

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 กันยายน 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด 888 อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น 10

รับผิดชอบในการเขียนข่าว สัมภาษณ์จับประเด็นข่าว เพื่อนำเสนอรายงานข่าวครบถ้วน ถูกต้อง และสร้างสรรค์ผลงานตามหัวข้อที่กำหนดให้มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรม จรรยาบรรณ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 กันยายน 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: ออฟฟิตสำนักงาน

งานด้านสื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสารต่างๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 สิงหาคม 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: ซอยรามคำแหง 21

เขียนคอลัมน์ เขียนข่าว สัมภาษณ์ เรียบเรียง พิสูจน์อักษร

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 กรกฎาคม 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ

แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น งานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย