ประเภทงาน

แสดง 21- 30 จาก 66 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 ตุลาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กทม

สามารถควบคุมการทำงาน การปิดเล่มนิตยสารได้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 มิถุนายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ซอยนาคนิวาส 15 ถนนลาดพร้าว71

1.แปลเอกสารจากไทยเป็นอังกฤษ จากอังกฤษเป็นไทย 2.Rewrite content ให้เข้าใจง่ายขึ้น

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 เมษายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตามแต่ตกลง

สามารถเขียน Pocket Book ตามที่ทางบริษัทเสนอให้ทำ หรือ มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง เสนองานเขียนที่น่าสนใจได้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 เมษายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ที่บริษัท

มีความสามารถในการแปลและเรียบเรียง บทความ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 เมษายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ที่บริษัท

มีสามารถในการเขียน รักงานหนังสือ สามารถติดต่อประสานงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 เมษายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ที่บริษัท

มีความสามารถในการวาดการ์ตูนความรู้ และภาพประกอบหนังสือ Pocket Book

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 เมษายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางพลี

ประสานงานระหว่างคนไทยกับคนญี่ปุ่น

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 26 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ทำข่าวนอกสถานที่ - เขียนบทความ ทำสกู้ปเสียง รายงานพิเศษ - อ่านข่าว ประกาศข่าว

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 26 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- อ่านข่าว ประกาศข่าว - ดำเนินรายการข่าว - ผู้สื่อข่าวภาคสนาม

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ซอยอ่อนนุช 24

- ค้นคว้า คิดงาน สัมภาษณ์ เรียบเรียง เขียนงานเนื้อหาหลากหลายรูปแบบ - มีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลการผลิตงานตั้งแต่ Pre-Production จนถึง Post-Production