ประเภทงาน

แสดง 11- 20 จาก 66 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 พฤศจิกายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: ซอยศาลาแดง1

- แปลภาษาจีนในเนื้อหาของเกมให้เป็นภาษาไทย - ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 พฤศจิกายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: ห้างอิมพิเรียล เวิลด์ สำโรง ชั้น 5

- รับผิดชอบการจัดทำต้นฉบับหนังสือ และสิ่งพิมพ์ - เขียนคอลัมน์นิตยสารแนว ธุรกิจ ออกไปสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ (เก็บภาพ) เพื่อนำมาจัดทำบทสัมภาษณ์สามารถประสานงานกับทาง Art Director เพื่อให้ได้ความหมายและเนื้อหาที่ตรงกัน - สามารถกำหนดงานได้ตรงเวลาและตามเป้าหมายได้ - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 ตุลาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: ซอยศาลาแดง1

Chinese Coordinator ความรับผิดชอบ : - ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ คุณสมบัติ : - ปริญญาตรี ภาษาศาสตร์ เอกภาษาจีน - มีความรู้และทักษะดีเยี่ยมในการสื่อสารภาษาจีนกลางและจีนไต้หวัน - สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน แปล ภาษาจีนกลาง , จีนไต้หวันเป็นอย่างดี - มีประสบการณ์ด้านการแปลงานภาษาจีนกลาง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 ตุลาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: บ้าน

แปลเอกสารภาษาเวียดนาม-ไทย, ไทย-เวียดนาม

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 กันยายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ทริพเปิ้ล ริชชี่ 999 จำกัด

1. เขียน Content ตามหัวข้อที่ได้ตกลงกับทางบริษัทฯไว้ โดยเขียน Content ลงบน Website ของบริษัทฯ 2. เขียน Content ได้น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวจำนวนมาก 3. อัพเดท Content เป็นประจำทุกวัน 4. จัดทำสรุปรายงานประจำวันทุกวัน 5. เข้าร่วมประชุมกับทางบริษัทฯ เพื่อรายงานความคืบหน้าอย่างน้อยเดือนละครั้ง 6. สามารถดึงดูดลูกค้าให้เข้าชม Website ได้เป็นจำนวนมาก

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 กรกฎาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: ลาดพร้าว 107

งานประจำ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 เมษายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: ไม่กำหนด

แปลเอกสารภาษาอังกฤษ-ไทย, อังกฤษ-ไทย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 เมษายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: ไม่กำหนด

แปลเอกสารภาษาพม่า-ไทย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 เมษายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: ไม่กำหนด

แปลเอกสารภาษาอังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 มีนาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: ไม่กำหนด

แปลเอกสารภาษาอังกฤษ-ไทย