ประเภทงาน

แสดง 781- 790 จาก 794 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: ห้วยขวาง

ต้องทำงานที่ Office วันจันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 18.00 น. ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนขัตฤกษ์ เหมาะสำหรับผู้ว่างงาน หรือ รองานประจำ โทรศัพท์เพื่อสัมภาษณ์ และเก็บข้อมูลจากลูกค้าวันละ 40 ราย บันทึกการติดต่อลูกค้าทุกครั้งลงระบบ Computer นำผลการติดต่อลูกค้าและปัญหาที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์เพื่อประชุมร่วมกันกับหัวหน้างาน ทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบวันให้แก่หัวหน้างาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 มีนาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: Big-C ลาดพร้าว

ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลรายละเอียดสินค้าแก่ลูกค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 กุมภาพันธ์ 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์วิชาการ RAC สาขานนทบุรี

1. แนะนำ คณะหรือสาขาต่างๆในมหาวิทยาลัย ว่าเรียนอย่างไรและจบมาแล้วทำงานด้านใดได้บ้าง ตลอดจนการ แนะนำ ด้านต่าง ๆ ที่สามารถจะเข้ามหาวิทยาลัยได้ เช่น การแนะนำน้องค้นหาตนเอง การสอน น้องในเรื่องการทำ Portfolio การทำกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ การติดตามข่าวUpdate การรับสมัคร ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จาก Center และบริษัทในเครือ 2. แนะแนวตามโรงเรียนในจังหวัดที่ประจำ รวมถึง การออกบูธ หรือการ ออกประชาสัมพันธ์ …

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 มกราคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

ประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรการศึกษา

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 24 ธันวาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: เซ็นทรัลลาดพร้าว โซน C ชั้น 9 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว

ประสานงานภายในออฟฟิซ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 ธันวาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 9 โซน C

ต้อนรับ บริการ เทคแคร์ลูกค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 พฤศจิกายน 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 พฤศจิกายน 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 พฤศจิกายน 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 สิงหาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -