ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 156 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 กรกฎาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: Head Office (By pass)

- Work at Utopia Construction Group

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 พฤษภาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: Head Office (By pass)

- Work at Utopia Construction Group

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: ชลบุรี

1.ออกแบบ และเขียนแบบทางสถาปัตย์ 2.ตรวจสอบงานโครงสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด 3.วางแผน ตรวจสอบ ติดตามส่วนงานสถาปัตย์ที่เกี่ยวข้อง 4.ประสานงานการก่อสร้างกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 5.งานอื่นๆ ตามที่หัวหน้ามอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 มกราคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ไทย เพนตา-โอเชี่ยน จำกัด

1. ออกแบบ และวิเคราะห์โครงสร้างของโครงการที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ให้ถูกต้องตามแบบ ก่อสร้าง โดยเป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรม และสอดคล้องกับงบประมาณที่กำหนดไว้ 2. ประสานงานกับผู้ว่าจ้าง วิศวกรสนามในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบ 3. จัดทำรายงานความคืบหน้า / ปัญหาการก่อสร้าง และนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหางานของโครงสร้าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงาน

เช็คและนับปริมาณประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม ลงในแบบที่สเก็ต เพื่อคิดราคา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 ธันวาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: เลขที่ 1 ถนนมนตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง ภูเก้ต

1. ใช้โปรแกรม sketchup ได้ดี 2. ใช้โปรแกรม Auot cad ได้ชำนาญ 3. ประสบการณ์ทำงานด้านการออกแบบ อย่างน้อย 1 ปี

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 ธันวาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ ปริมณฑล

บริหารควบคุมงานก่อสร้าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 ตุลาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท คีย์เอจท์ จำกัด

มีความรู้และความสามารถด้านการออกแบบตกแต่งภายในได้เป็นอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ ใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator ได้ดี

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 กรกฎาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: เขตวัฒนา กทม

หน้าที่ความรับผิดชอบ -จัดเตรียมงบประมาณเบื้องต้นของโครงการ -จัดทำราคาค่าก่อสร้างจาก Tender Drawing -จัดทำเอกสารประกวดราคาสำหรับงานประมูลต่างๆ (TOR) -สามารถเตรียมบัญชีแสดงปริมาณงาน (BOQ) -เป็นผู้ประสานงานระหว่างการประมูลต่างๆ -สามารถเปรียบเทียบราคาและวิเคราะห์ราคาประมูล -สามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง งานตกแต่งภายในและโครงการ -สามารถจัดเตรียมและประมาณการค่…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 กรกฎาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: เขตวัฒนา กทม

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ออกแบบ เขียนแบบงานก่อสร้าง และงานตกแต่งภายใน ภายใต้ Concept ที่ตั้งไว้ และ ควบคุมการก่อสร้าง, กฎหมายควบคุมอาคาร, วัสดุก่อสร้าง -สามารถนำเสนองานออกแบบได้ตาม Requirement ลูกค้า -จัดทำเอกสารแบบสำหรับนำเสนอลูกค้าและประกวดราคา -ประสานงานกับผู้ออกแบบตกแต่งอื่นๆ ผู้รับเหมาและ Suppliers -ให้คำแนะนำและสนับสนุนข้อมูลกับฝ่ายต่างๆ -ประสานงานกับทางโครงการเพื่อดำเนินการก่อสร้างได้ต…