ประเภทงาน

แสดง 71- 80 จาก 192 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 กรกฎาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯและปริมณฑล

พิมพ์เอกสารตามคำสั่งของผู้บริหาร

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 13 มิถุนายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารว่องวานิช ชั้น18

ดูแลเอกสารเสนอเซ็น รับ-โอน โทรศัพท์ ดูแลงานฝ่ายบุคคลสาขา จัดทำรายงานประจำเดือน ต้อนรับผู้มาติดต่อ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 พฤษภาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: หจก. พินนภัส เอเย่นซี่

ทำหน้าที่เลขานุการ ประจำสำนักงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 พฤษภาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: หจก. พินนภัส เอเย่นซี่

เป็นเลขานุการ ประจำ สำนักงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 พฤษภาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: หจก. พินนภัส เอเย่นซี่

เป็นเลขานุการ ประจำสำนักงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 เมษายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: หจก. พินนภัส เอเย่นซี่

ทำหน้าที่ เลขานุการ ประจำสำนักงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 เมษายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: หจก. พินนภัส เอเย่นซี่

เป็นเลขานุการประจำสำนักงาน

เงินเดือน: 28,000
อัพเดท: 2 เมษายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: Grand Mercure Bangkok Asoke Residence

-ดูแลเอกสาร -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: บจ.ชัวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

- จัดทำเงินเดือนพนักงานประจำเดือน ดูและการยื่นเข้า-ออก ประกันสังคมและสวัสดิการของพนักงาน -ดูและเงินสดย่อย และงานด้านเจ้าหนี้ (ไม่ต้องทำบัญชี) -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: มีนบุรี

รับโทรศัพท์ จัดคิวงาน ตารางงาน ขับรถไปออกงานเป็นเพื่อผู้บริหาร