ประเภทงาน

แสดง 161- 170 จาก 192 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 พฤษภาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารวิวัฒน์ชัย ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ( ข้างตึกช้าง )

1. จัดเตรียมการประชุม , จดบันทึกการประชุม , ทำรายงานการประชุม และทำรายงานต่าง ๆ 2. ติดต่อประสานงานกับทุกแผนกภายในบริษัทและหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ , ภาคเอกชน รวมถึงการร่างจดหมายต่าง ๆ 3. ดำเนินการจดบันทึก และเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฏระเบียบ 4. รับ - ส่ง E-mail พิมพ์จดหมาย และเอกสารต่าง ๆที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง เรียบร้อย 5. จัดทำตารางนัดหมายในแต่ละวัน และท…

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 17 เมษายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: 138 อาคารจิวเวลรี่ ชั้น 14 ห้อง 1449 ถ.นเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม.10500

ดูแลเอกสาร ติดต่อประสานงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 เมษายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: แหลมฉบัง ชลบุรี

คอยติดต่อประสานงาน จัดเก็บเอกสาร ฯลฯ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 มีนาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ

ติดต่อ - ประสานงาน ฯลฯ

เงินเดือน: 18,000
อัพเดท: 25 กุมภาพันธ์ 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: Bangkok

Position available at the American Women’s Club of Thailand (AWC) Secretary This is a full-time position, Monday - Friday, 8am-4pm. Applicants must have excellent spoken and written English language skills, and be a Thai female native speaker. The candidate must be efficient, well organized, able to multi task and to work independently. Computer skill a must, word processing (WORD) and p…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 มกราคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: พระราม 3

รับผิดชอบงานเกี่ยวกับงานผู้บริหาร บันทึกการประชุม จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม ฯ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 ตุลาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: ที่สำนักบริษัท

เป็นผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 สิงหาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารบุญมิตร (ตรงข้ามธ.กรุงเทพ สำนักงานใหญ่) ถนนสีลม

1. รับเรื่องต่าง ๆ และตรวจสอบรายละเอียดก่อนนำเสนอ 2. ร่างหนังสือโต้ตอบต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 3. จัดทำบันทึกนัดหมายต่างๆ 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก รวมถึงบริษัท ต่าง ๆ 5. จัดเตรียมห้องประชุมให้เรียบร้อยก่อนและหลังมีการประชุม 6. ดูแล จัดการงานทางด้านเอกสารให้เป็นระเบียบ 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย