ประเภทงาน

แสดง 131- 140 จาก 192 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 กันยายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 กันยายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 กันยายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 สิงหาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 สิงหาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 สิงหาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: ถนนสุคนธสวัสดิ์ (เกษตร-นวมินทร์)

เลขานุการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 สิงหาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 สิงหาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1.ปฏิบัติงานด้านเลขานุการของผู้อำนวยการศูนย์ทันตนวัตกรรม 2.จัดทำและบันทึกเวลานัดหมายของผู้อำนวยการ 3.รับผิดชอบดูแลเรื่องเอกสารต่างๆ ของผู้อำนวยการ เช่น พิมพ์ จัดเตรียม และจัดเก็บเอกสาร 4.ประสานงาน และติดตามงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ