ประเภทงาน

แสดง 91- 100 จาก 192 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 สิงหาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: เมืองทองธานี,แจ้งวัฒนะ

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ทำรายงานการประชุม และอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: 7,000
อัพเดท: 24 สิงหาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: สนง.ใหญ่ เมืองไทยประกันชีวิต

ติดต่อประสานงานภายในฝ่ายขาย

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 25 กรกฎาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: 32/955 ตลาดไท ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

1. จัดเตรียมเอกสาร, พิมพ์เอกสาร และจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ 2. ติดต่อประสานงานระหว่างฝ่ายขายกับบริษัทฯ และนอกองค์กรต่างๆ 3. จัดการและแจ้งตารางการนัดหมายต่างๆ 4. ติดตามผู้บริหารฝ่ายขาย ตามวาระการประชุมต่างๆ 5. ดูแล และบริการหลังการขายให้กับลูกค้า ในบางกรณี

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 21 เมษายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ มศว.

ข้อกำหนดภาระงาน ( Term of Reference) 1. งานประจำ เลขานุการมีงานประจำที่ต้องปฏิบัติอยู่เสมอ เช่น การพิมพ์งาน เก็บรักษาเอกสาร ติดต่อนัดหมาย และรับ - ต่อ โทรศัพท์ การจัดเตรียมการประชุม การเตรียมการเดินทาง การร่างหรือโต้ตอบจดหมาย เป็นต้น 2. งานอำนวยความสะดวก เลขานุการ มีหน้าที่คอยช่วยให้ผู้บริหารได้รับความสะดวกสบายในการทำงานไม่ให้เกิดการติดขัด หรือเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ ต้องช่วยจัดตารางการนัดหม…

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 3 มีนาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารชำนาญเพ็ญชาติ ถนนพระรามเก้า

ติดต่อเพื่อเจรจาซื้อ-ขายสินค้าและบริการ กับบริษัทในต่างประเทศ

เงินเดือน: 8,000
อัพเดท: 27 มกราคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตั้งใจออโต้เซอร์วิส 78 ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า 10160 02-4576441 แฟกซ์ : 02-4576441(อัตโนมัติ)

รับลูกค้า-ออกใบรับรถ,จัดทำ-เก็บประวัติลูกค้า,ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย,รับใบวางบิล-ออกใบเสร็จรับเงิน,จัดทำเอกสารต่างๆในสำนักงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 มกราคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

รับผิดชอบประสานงานกับผู้ขาย และ ผู้ซื้อในต่างประเทศ เป็นศูนย์กลางรับข่าวสารกับหน่วยงานภายนอก (คัดกรองอีเมล์ทุกฉบับ) และประสานงานต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้างานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 พฤศจิกายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: เวียงจันทร์ ประเทศ ลาว

1. จัดตารางผู้อำนวยการ 2. ติดตามงาน/สรุปงาน 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 11 ตุลาคม 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์การค้าสยามพารากอน

- ดูแลรับผิดชอบงานเลขา - ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก หรืองานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 9.00 - 18.00 น

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 ตุลาคม 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-