ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 193 รายการ

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 22 กันยายน 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: สถาบันการเงินชั้นนำติด BTSอารีย์

1. ติดต่อประสานงานและบริหารตารางนัดหมายการประชุมให้กับผู้บริหารฝ่าย 2. ประสานงานการประชุม และดำเนินการนัดหมายการประชุมที่เกี่ยวข้องกับฝ่าย 3. อำนวยความสะดวก และจัดเตรียมเอกสารให้กับผู้เข้าประชุม และจัดทำรายงานการประชุม 4. บริหารจัดการงานเอกสารให้มีความถูกต้องก่อนนำเสนอผู้บริหารฝ่ายในการลงนามอนุมัติ 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารฝ่าย 6. ทำงาน5 วัน จันทร์ – ศุกร์ หยุดวันเ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 ธันวาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

แปลงานเอกสารและงานประชุม

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: Linda Exchange ถ.ประดิพัทธ์

หน้าที่:  - ปฏิบัติงาน และรับผิดชอบการดำเนินงานด้านงานเลขานุการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี - จัดประชุมคณะกรรมการ ประชุมบริษัท หรือการประชุมใดๆ ที่ผู้บริหารกำหนด จัดวาระการประชุม การจัดเตรียมข้อมูลและเอกสาร การนัดหมาย การบันทึกรายงานการประชุม รวมถึงการนำเสนอติดตามผลมติของที่ประชุม - จัดทำหนังสือโต้ตอบกับหน่วยงาน / องค์การต่างๆ - บริหารตารางนัดหมายของผู้บริหาร ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภาย…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: ออฟฟิต

- จัดเตรียมและพิมพ์เอกสาร - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: 23,000
อัพเดท: 11 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ่อนนุช 30

- จัดทำเอกสาร ตารางนัดหมายให้กับผู้บริหาร - จัดทำข้อมูลลูกค้า และพนักงานภายในหน่วยงาน - จัดทำรายงานการทำงานของหน่วยงานภายใต้การดูแลของผู้บริหาร - ช่วยผู้บริหารประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัท - ดูแลงานส่วนตัวให้กับผู้บริหารในช่วงเวลางาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 มกราคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: BANGKOK

Key Responsibilities: • Provide full secretarial and admin support to the project team and department to ensure the smooth running of the department operations • Handle and prioritize all outgoing and incoming correspondence (e-mail, letters, packages, etc.) including secure all confidential documents • Maintain a proper and user friendly filing and document control system for recording and t…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 สิงหาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 มิถุนายน 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: 99,99/1-2 ซอยจันทร์ 28 ถนนจันทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

 1.รับผิดชอบทำเงินเดือนระบบ B-Plus และโปรแกรม Excel  2.ดูแลและดึงข้อมูลการมาทำงานจาก Time Attendance  3.จัดเตรียมข้อมูลประกอบการทำจ่ายเงินเดือนพนักงาน เช่น พนักงานเริ่มงานใหม่,พนักงานลาออก,พนักงานผ่านการบรรจุ,พนง.ที่มีการเปลี่ยนแปลงรายได้ เป็นต้น  4.จัดพิมพ์สลิปเงินเดือน,หนังสือรับรอง และทำรายงานภาษีเงินได้(ภงด.1,ภงด.1ก)  5.ดูแลกฏระเบียบวินัยพนักงาน การขาด ลา มา สาย ทำใบเตือน  6.ติด…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 มีนาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: ชลบุรี ฉะเชิงเทรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ: - จัดทำรายงานประจำเดือน - บันทึกข้อมูล ใบสั่งซื้อ ใบเสร็จต่างๆ เก็บเอกสารให้เรียบร้อย - ประสานงานกับผู้รับเหมาและการประสานงานกับลูกค้า - ติดต่อประสานงานกับทั้งในและนอกองค์กร - เป็นเลขาจัดตารางงาน และพูดคุยกับคนภายนอก - งานที่ทำมีใหม่มาเรื่อย ต้องเป็นคนรับต่อการเปลี่ยนแปลงและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 มกราคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา

*Responsible for secretarial tasks including MD schedule, ticket and hotel booking, document filing etc. *Coordinate, prepare , and arrange agenda for meetings and record meeting minutes. *Visit and have meeting with client. *Interpret or translate English-Thai, Thai-English. *Organize meetings and travel arrangement.s *Assist Management in day-to-day operations. *Perform administrative task…