ประเภทงาน

แสดง 91- 100 จาก 129 รายการ

เงินเดือน: 11,000
อัพเดท: 26 ธันวาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงพยาบาลกลาง

ปฏิบัติการหรือให้บริการทางการแพทย์ อาทิ ซักประวัติคนไข้ ตรวจรักษาโรค วินิจฉัย วิเคราะห์ ชันสูตรโรค ควบคุมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย พิจารณาการให้ยา ใช้ยา ผ่าตัดทั่วไป ทำคลอด ฟื้นฟูบำบัดทั้งกายและจิต ออกใบรับรองแพทย์ ปฏิบัติการควบคุมป้องกันโรค การติดต่อและการระบาดของโรค แนะนำและส่งเสริมงานวางแผนครอบครัว ช่วยงานวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์ และสาธารณสุขทั่วไป ให้การศึกษา ฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: 25,000
อัพเดท: 2 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารหอการค้าไทยจีน ชั้น 35-37 BTS สุรศักดิ์ สาทรใต้

จัดโปรแกรมการบำบัดให้กับผู้ป่วยแต่ละกลุ่มอาการของโรค ติดตามการเข้าโปรแกรมของผู้ป่วย และปรับการดูแล

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 กันยายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 กันยายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 กันยายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 กันยายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 4 กันยายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: บ้าน รพ.

2. พนักงานดูแลผู้สูงอายุ/เฝ้าไข้ อัตราเงินเดือน 8,000 – 12,000 บาท วันหยุดวันละ 400 บาท - เพศ หญิง วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป - ถ้าผ่านการอบรมการดูแลผู้สูงอายุจากศูนย์บริบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - อายุ 20 – 45 ปี - ทำหน้าที่ อาบน้ำ เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า จัดยา จัดอาหาร อยู่เป็นเพื่อน ทำความสะอาดอุปกรณ์ หรือห้องนอนผู้ป่วย ซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วย อื่นๆ ตามอาการผู้ป่วย