ประเภทงาน

แสดง 11- 13 จาก 13 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 พฤศจิกายน 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: Kampangpet

รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการจัดเตรียมสินค้า และรถขนส่งสินค้า ควบคุมการขนส่ง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ต้องการได้ตรงเวลา 1. เพศชาย 2. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่จำกัดสาขา 3. มีประสบการณ์การทำงานด้านการขนส่งสินค้า อย่างน้อย 5 ปี 4. มีความรู้ด้านการจัดส่งสินค้าเป็นอย่างดี ทั้งทางด้านเส้นทางการขนส่ง ระบบการจัดส่ง และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการขน…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 พฤศจิกายน 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: Kampangpet

1. เพศชาย 2. ความรู้ ม6 หรือ ปวช 3. ชาย 4. อายุ 25-30 ปี 5. มีความรู้ด้านเครื่องยนต์พอใช้ –ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ 6. ช่างสังเกตุ 7. มีทักษะการสื่อสารดี ( สื่อสารพนักงานขับรถ ) 8. มีความซื่อสัตย์ และกล้ารายงานข้อเท็จจริง 9. สามรถทำงานเป็นกะได้ กลางวัน-กล่างคืน 10. มีพาหนะส่วนตัว บริษัท ไทยเบฟเวอเร…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 พฤศจิกายน 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: Kampangpet

รับผิดชอบการบำรุงรักษารถบรรทุกตามระยะทาง และจัดซ่อมแซมรถบรรทุกให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 1. เพศชาย 2. วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไปสาขาช่างยนต์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์อย่างน้อย 0 - 2 ปี 4. มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์กลไกเป็นอย่างดี 5. สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด ป…