ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 21 รายการ

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 28 ตุลาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: เชียงราย, พะเยา, แพร่, น่าน, อุตรดิตถ์, และอำเภอใกล้เคียงฝั่งเดียวกัน

ออกพบลูกค้าในพื้นที่ต่างจังหวัดหรือตามสายที่รับผิดชอบ จังหวัดเชียงราย, พะเยา, แพร่, น่าน, อุตรดิตถ์, และอำเภอใกล้เคียงฝั่งเดียวกัน ดูแลลูกค้าทั้งเก่า -ใหม่ รับผิดชอบยอดขายประจำพื้นที่ ทำรายงานการขาย รวมถึงส่วนที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 มกราคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ อ.พาน จ.เชียงราย

1.กำหนดทิศทาง แผนการตลาดและวางเป้าการขาย 2.กำหนดกลยุทธ์ หาแนวทางใหม่ๆ เพื่อให้การขายบรรลุเป้าหมาย

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 17 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: เชียงราย

-ขายสินค้า เครื่องสำอาง Covermark / KMA ตามห้างสรรพสินค้า -ดูแลสินค้าในสต๊อกให้ตรงจำนวน และวันหมดอายุ

เงินเดือน: 17,000
อัพเดท: 18 ตุลาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: จ.เชียงราย

หาลูกค้าและดูแลลูกค้าในพื้นที่ จ.เชียงราย

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 22 สิงหาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: เชียงราย, พะเยา, แพร่, น่าน, อุตรดิตถ์

ออกพบลูกค้าในพื้นที่ต่างจังหวัดหรือตามสายที่รับผิดชอบ จังหวัดเชียงราย, พะเยา, แพร่, น่าน, อุตรดิตถ์, และอำเภอไกล้เคียงฝั่งเดียวกัน ดูแลลูกค้าทั้งเก่า -ใหม่ รับผิดชอบยอดขายประจำพื้นที่ ทำรายงานการขาย รวมถึงส่วนที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมธานี

ขับรถส่งสินค้า ขับรถขนส่งน้ำมัน

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 3 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: 834/19 ห้องด้านใน ปั้ม PT ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

ทำโฆษณาสินค้าของบริษท ลงตามเว็บไซร์ต่างๆ

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 8 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย Wiang Phang Kham, Mae Sai District, Chiang Rai 57130

คุณสมบัติ >>การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า >>เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 22-35 ปี >>พูดจาสุภาพไพเราะ >>ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี >>ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ >>มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและทัศนคติที่ดีในการทำงาน >>มีความคิดสร้างสรรค์หรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ >>มีไหวพริบที่ดี มีความกระตืดรือร้นใน…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 มกราคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ปฏิบัติงานระดับบริหาร ในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับสำนักวิชาและระดับศูนย์ ในตำแหน่งดังต่อไปนี้ 1) คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ 3) คณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 4) ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 มกราคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย

รับสมัครอาจารย์ประจำทำการสอน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในหลายสาขาวิชาในรายละเอียดตามเว็บไซต์นี้ https://hr.mfu.ac.th/jobmfu/Content/ReadNews.aspx?type=2&NoticeId=29 หรือติดต่อ 053-916021