ประเภทงาน

แสดง 11- 15 จาก 15 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 กันยายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: ลำลูกกา คลอง5

ส่งของให้ลูกค้า

เงินเดือน: 28,000
อัพเดท: 17 กันยายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: องค์กร,ศูนย์ราชการ

ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีม ขายประกันผ่านตลาดองค์กร,ศูนย์ราชการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 กรกฎาคม 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด สาขา ละลวด

- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในสายการผลิต - ซ่อมจักรในสายการผลิต

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 มิถุนายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด สาขาละลวด

ดูแลสภาพแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน จัดทำรายงานตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดำเนินการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย ดูแลอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลพร้อมป้ายความปลอดภัยส่วนบุคคล

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 มิถุนายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด สาขา ละลวด

-สามารถ Balance Line การผลิตได้ -สามารถ Improvement การทำงาน -สามารถจัดทำ Standard Time Process -จัดทำระบบพัฒนาการการผลิตได้ -อื่น ๆ