ประเภทงาน

แสดง 31- 38 จาก 38 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 กันยายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 พฤษภาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: ที่ไหนก็ได้ตามสะดวก

โพส ข้อความที่ทางบริษัทจัดให้ลงในเวปไซร์ต่างๆ

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 27 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: บ้านโป่ง

มีความรู้/ประสบการณ์ ด้านการควบคุมการผลิตเครื่องจักร สามารถออกแบบเครื่องจักร มีความรู้เรื่องมาตรฐานอุตสาหกรรม

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 สิงหาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 สิงหาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 สิงหาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -