ประเภทงาน

แสดง 11- 20 จาก 38 รายการ

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 22 เมษายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ไซต์งานก่อสร้าง หมู่บ้านอัคสรา ราชบุรี

พนักงานควบคุมงานก่อสร้าง (ForeMan) 2 อัตรา ทำหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลน ถูกต้องตามมาตรฐานการก่อสร้าง และประสานงานระหว่างทีมช่าง กับวิศวกร 1.เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป 2. จบวุฒิ ปวส ขึ้นไปในสาขาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี 3. มีความเข้าใจและรอบคอบในการอ่านแบบก่อสร้าง 4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น words , excel , email, socia…

เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 22 เมษายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานขายโครงการอัคสรา ราชบุรี

พนักงานขายประจำโครงการ 1 อัตรา ทำหน้าที่ต้อนรับบริการ ให้รายละเอียดโครงการ แก่ลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชม

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 กรกฎาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: บ้านโป่ง ,ราชบุรี และตามโรงงานต่างๆ

ซ่อมเครื่องจักรตามโรงงานต่างๆ ,ซ่อมเครื่องจักรที่โรงงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 กรกฎาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: ภายในบริษัท

ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า ภายในบริษัท หรือปฏิบัตงานตามที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 เมษายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: ร.ร.แย้มวิทยการ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ครูสอนวิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 เมษายน 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: 111/1 หมู่ 3 ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

สามารถสอบถามได้ทางโทรศัพท์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 เมษายน 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: 111/1 หมู่ 3 ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

สามารถสอบถามได้ทางโทรศัพท์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 เมษายน 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: 111/1 หมู่ 3 ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

สามารถสอบถามได้ทางโทรศัพท์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 เมษายน 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: 111/1 หมู่ 3 ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

สามารถสอบถามได้ทางโทรศัพท์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 สิงหาคม 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ไอเดียลิสท์ สตูดิโอ จำกัด

ควบคุมงานก่อสร้าง