ประเภทงาน

แสดง 81- 90 จาก 283 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 มีนาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงานสมุทรสาคร

ช่างกลโรงงาน ซ่อมบำรุง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 มีนาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงานสมุทรสาคร

ช่างซ่อมบำรุง ประจำโรงงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 กุมภาพันธ์ 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรสาคร ( ถนนพระรามสอง )

คีย์ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ขยัน อดทนในการทำงาน ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 กุมภาพันธ์ 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรสาคร

ส่งสินค้าตามร้านค้าและตัวแทนจำหน่าย ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 กุมภาพันธ์ 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: ออฟฟิศในโรงงานของบริษัท

ทำบัญชีซื้อ-ขาย, คิดเงินค่าวัตถุดิบ, เปิดบิลส่งของ, บันทึกข้อมูล

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 ธันวาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรสาคร

1.ควบคุมดูแลระบบการจัดส่งสินค้าให้ได้ประสิทธิภาพ 2.บริหารทีมงานให้ปฏบิติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.มีภาวะผู้นำ สามารถถ่ายทอดงานได้เป็นอย่างดี 4.ใช้งานโปรแกรมออฟฟิศ word,excel และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ 5.มีทัศนคดีที่ดีต่อองค์กร และเพื่อนร่วมงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 พฤศจิกายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรสาคร

ขับรถส่งสินค้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 23 ตุลาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพและปริมณฑล

แนะนำสินค้า,ขยายตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่,เสนอขายผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มลูกค้าผู้ที่สนใจ และเข้าเยี่ยมร้านค้าเพื่อสำรวจราคาและความต้ิองการของผู้อุปโภคบริโภค

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 6 ตุลาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรสาคร

ควบคุม กำกับงานเชื่อมประกอบ มีประสบการณ์ผ่านงานเชื่อมประกอบงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 ตุลาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรสาคร

ควบคุมไลน์ผลิต รายได้วันละ 350-450 ต่อวัน มีประสบการณ์ควบคุมงานโลหะแผ่นแปรรูปหรือชิ้นส่วนยยานยนต์