ประเภทงาน

แสดง 71- 80 จาก 283 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 สิงหาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตามที่อยู่บริษัท

ติดต่อประสานงาน ขาย กับห้าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 สิงหาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตามที่อยู่ บจก

จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม ดูแลเอกสารผู้บริหาร ทำงานตามที่มอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 สิงหาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: บจก วันเดอร์ชายด์(ไทยแลนด์)

จัดทำเอกสารรายจ่าย

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 26 สิงหาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: สุมทรสาคร

ดูแลเกี่ยวกับบัญชีเจ้าหนี้ทั้งหมด

เงินเดือน: 18,000
อัพเดท: 24 สิงหาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรสาคร

- ควบคุมให้มีการ PM เครื่องจักรในโรงงานทั้งหมด - ควบคุมการซ่อมเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเกิด Break down น้อยที่สุด - ทวนสอบเอกสาร PM - รวบรวมการซ่อมและจัดเป็นสรุปผลและหาวิธีการแก้ไข เพื่อไม่ให้่เกิดซ้ำ

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 24 สิงหาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรสาคร

ทำเอกสารบัญชีต้นทุน

เงินเดือน: 30,000
อัพเดท: 24 สิงหาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมทุรสาคร

- ดูแลเกีึ่ยวกับการซ่อมบำรุงเครื่องจักร - ติดตามงานจัดสร้าง/ซ่้อมบำรุงและพัฒนาโครงการใหม่ๆ - รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน และวางแผนงานประจำปี - เพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องจักร - ควบคุมการประหยัดพลังงานภายในโครงการ - ควบคุมการปฏิบัติงานให้อยู่ในระบบ ISO/HACCP ในฝ่ายวิศวกรรม

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 17 มิถุนายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: ซ.พันท้ายนรสิงห์

- ดูแลบริหารความสงบเรียบร้อยภายในอพาร์ทเม้นท์ - จัดทำใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บค่าเช่าประจำเดือน - รับชำระค่าเช่าห้องพัก ออกใบเสร็จ และทำรายงานรายรับสรุปส่งให้เจ้าของกิจการ - ติดตามในกรณีที่ลูกค้าค้างชำระค่าเช่าหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ - ดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าพักในทุกด้าน - บริหารและจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆภายในอพาร์ทเม้นท์ - สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานอย่าง Excel และ Word - ถ้าสามารถพักที่…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 มีนาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงาน

ประสานงานเอกสาร/ธุรการ/บุคคล

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 มีนาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงาน

บริหารจัดการงานคลังสินค้าและจัดส่ง