ประเภทงาน

แสดง 51- 60 จาก 283 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: 37/349 ซ.นวลทอง 27 ต.คลองหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

พนักงานตอบเพจ -> https://www.facebook.com/19screencotton/ และงานธุรการอื่นๆในออฟฟิต

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 ธันวาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

พนักงานขับรถผู้บริหาร : รับผิดชอบงานขับรถให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 ธันวาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

รับผิดชอบติดต่อประสานงานขายกับลูกค้าต่างประเทศ กิจกรรมเกี่ยวกับเสนอขายสินค้ากับลูกค้าต่างประเทศ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 ธันวาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

รับผิดชอบงานด้านการวางแผนการผลิต

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 ธันวาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

รับผิดชอบหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี บัญชีการเงิน การรับ-จ่าย อายุลูกหนี้ รายการเช็คต่างๆ (จำนวน 1 อัตราทำงานที่นครปฐม และ จำนวน 1 อัตรา ทำงานที่สมุทรสาคร)

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 ธันวาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

-รับผิดชอบหน้าที่ติดต่อประสานงานลูกค้า -ออกเอกสารรับคำสั่งซื้อ เพื่อเป็นการยืนยันคำสั่งซื้อกับลูกค้า -ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่า สามารถจัดส่งสินค้าได้ครบ และ ทันตามกำหนดเวลาที่ลูกค้าต้องการ -ติดตามการยืนยันคำสั่งซื้อจากลูกค้า -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 กันยายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรสาคร

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ คุณสมบัติ 1. วุฒิการศึกษาไม่จำกัด 2. อายุ 25 ขึ้นปี 3. มีใบขับขี่ จักรยานยนต์ / รถยนต์ มีใบขับขี่ประเภท 2 (รถบรรทุก) จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. ซื่อสัตย์ / ขยัน / อดทน / มีวินัยในการทำงาน ตำแหน่ง : ธุรการ คุณสมบัติ 1. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป 2. อายุ 22 ขึ้นปี 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรม Word / Excel ได้ดี 4. ใช้ Internet เบื้องต้นได้ 5. ซื่อสัตย์ /…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 กันยายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท อินเตอร์แนชชั่นแนลไออ้อนเวิร์ค จำกัด

ประเมินความเสี่ยงตามความปลอดภัยในการทำงาน ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงาน แนะนำ อบรม ฝึกสอน ให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย พัฒนาการจัดการด้านความปลอดภัยให้เหมาะสม

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 กันยายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท อินเตอร์แนชชั่นแนลไออ้อนเวิร์ค จำกัด

-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของเอกสารด้านการวางแผนการผลิตที่ได้รับมอบหมาย จดบันทึก รายงานปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้หัวหน้าทราบเพื่อหาวิธีแก้ไขและป้องกันต่อไป

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 กันยายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ซอยเพชรเกษม 81

จัดเตรียม/เก็บเอกสาร, ตรวจสอบเอกสาร, คีย์ข้อมูลเข้าระบบ