ประเภทงาน

แสดง 31- 40 จาก 283 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 มกราคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรสาคร

ขับรถโฟล์คลิฟท์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 มกราคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรสาคร

เช็คสินค้า รับฝาก-จ่ายสินค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ซอยวัดน่วมกานนท์

พนักงานทั่วไป

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ซอยวัดน่วมกานนท์

ขับรถ 6 ล้อ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ซอยวัดน่วมกานนท์

เปิดบิล วางบิล กำหนดรับเชค ลงข้อมูลต่างๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 ตุลาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บจก.คิง เฟรช ฟาร์ม (สมุครสาคร)

ควบคุมดูแลการตรวจรับวัตถุดิบ วางแผนการผลิต ควบคุม กระบวรการตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 ตุลาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บจก.คิง เฟรช ฟาร์ม (สมุครสาคร)

-ติดต่อลูกค้าต่างประเทศเพื่อนำเสนอสินค้า -สำรวจศึกษาข้อมูลในตลาด -ติดต่อกรมการส่งเสริมการส่งออกเพื่อขอรายชื่อผู้นำเข้าสินค้าผักและผลไม้ -ประสานงานหน่วยงานรชการเพื่อขึ้นทะเบียนการส่งออก -ติดต่อประสานงานลูกค้าต้นทางเรื่องการนำเข้าสินค้าว่ามีเงือนไขอะไรบ้าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 สิงหาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรสาคร

1. วางแผนและจัดทำแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเลขานุการ 2. ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 3. สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา พร้อมเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข 4. เป็นตัวแทนของหน่วยงานในการประสานงานกับภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้อง 5. ประสานงานการประชุม ดำเนินการนัดหมายการประชุม และสรุปรายงานการประชุม 6. ติดต่อประสานงานและบริหารตารางนัดหมายของผู้บริหาร 7. อื่นๆ ตามที่…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 สิงหาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

- ทำการเบิกอุปกรณ์สำหรับการทำงานภายในแต่ละวันให้เพียงพอต่อกำลังการผลิต - จัดสรรกำลังคนที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ทำงานในแต่ละสวนให้เหมาะสม ให้เป็นไปตามแผนการผลิต - ควบคุมดูแลพนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ทำงานอย่างถุกต้องและปลอดภัย - ดุแลเครื่องมือและอุปกรณ์การทำงานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้พร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์และปลอดภัย - ทำการสอนและฝึกงานให้กับพนักงานใหม่ที่เข้าปฎิบัติงาน - ดูแลรับผิดชอบพ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 สิงหาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

- ควบคุมดูแลพนักงานคลังสินค้าในการรับและการเก็บรักษาการจ่ายสินค้า รวมทั้งการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง - ตรวจสอบเอกสารการรับเข้าให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อ - ตรวจเช็คสต๊อกสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนด - ประสานงานกับแผนกจัดซื้อและแผนกบัญชีในการส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง - ควบคุมดูแลตรวจเช็คชื่อสินค้า จำนวนสินค้า การรับสินค้าให้ตรงกับใบส่งสินค้าทุกรายการด้วย ระบบ one world - ควบคุมดูแลการตรวจเช็…