ประเภทงาน

แสดง 61- 62 จาก 62 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 มีนาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางปะกง

ทำงานด้านเอกสารและตรวจติดตามงานด้านต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 มีนาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางปะกง

จัดเตรียมอุปกรณ์ สารเคมี ตรวจติดตามและบันทึกผลการทดลอง จัดทำรายงาน ควบคุมการใช้เครื่องแก้ว เครื่องมือ สารเคมี