ประเภทงาน

แสดง 51- 60 จาก 62 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: ฉะเชิงเทรา

ดูแลงานด้านสรรหา ดูแลงานด้านฝึกอบรม

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: ฉะเชิงเทรา

-จัดเตรียมเอกสารการผลิตให้พร้อมก่อนการปฏิบัติงาน -ตรวจสอบรายการวัตถุดิบก่อนเติมลงถังผสม -ผสมน้ำยาใช้ในการผลิต -ส่งตัวอย่างให้หน่วยงานประกันคุณภาพ -ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: ฉะเชิงเทรา

ดูแล รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าต่างประเทศ ติตดามสินค้าเพื่อส่งมอบตามที่ลูกค้ากำหนด ตรวจสอบคุณภาพสินค้า จัดทำรายงานต่าง ๆ และข้อมูลตามที่ลูกค้าร้องขอ วางแผนทางด้านวัตถุดิบ (MRP)

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: ฉะเชิงเทรา

ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานใน Line การผลิต

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: ฉะเชิงเทรา

- ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานใน Line การผลิต

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: 78/11 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

เขียนโปรแกรมสำหรับเครื่อง wire cut, cncCNC

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: 78/11 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

ดูแลลูกค้า,เพิ่มลูกค้าใหม่,ประสานงานทางด้านการขาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: 78/11 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

บริหารงานโรงงานผลิตแม่พิมพ์ วางแผนและดูแลการผลิต

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 มีนาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: 71/25 หมู่5 ถ.บางนา-ตราด กม.52, ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง

พัฒนาผลิตภัณฑ์และวางแผนกระบวนการผลิต ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพสินค้าและกระบวนการผลิต

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 มีนาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางปะกง

ตรวจสอบการบันทึกผลการตรวจสอบต่างๆ ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามแผน ตรวจสอบเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย