ประเภทงาน

แสดง 41- 50 จาก 62 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 สิงหาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 สิงหาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 สิงหาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 สิงหาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: เขตภาคกลางและตะวันออก

รับผิดชอบงานขายตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกับทีมขายอื่นๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: คลังสินค้า

- ดูแลเรื่องการโหลดสินค้าขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ - ควบคุมค่าใช้จ่ายในการขนส่ง - วางแผนงานการทำงาน