ประเภทงาน

แสดง 1- 5 จาก 5 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 มิถุนายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: หาดใหญ่-ยะลา

คุณสมบัติของผู้สมัคร    1. มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม    2. อายุ 18 ปีขึ้นไป / ไม่เน้นมีประสบการณ์    3. ตรงต่อเวลา / มีความรับผิดชอบงาน    4. มีทัศนคติเชิงบวก รักในงานบริการ    เอกสารการสมัครงาน -สำเนาบัตรประชาชน/ทะบียนบ้าน/วุฒิ/รูปถ่าย -การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย(หรือชุดนักศึกษา) หมายเหตุ : อิสลามสามารถใส่ผ้าคลุมทำงานได้ มีสถานที่ละหมาดให้ สนใจติดต่อ คุณอิงอร 08879…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 มิถุนายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริบัท ยูริโก้ เซ็นเตอร์สาขายะลา

- ต้อนรับและบริการข้อมูลลูกค้า - คีย์ข้อมูล - งานเอกสาร - ประสานงานทั่วไป ,ผู้ช่วยทางการตลาด - บริการข้อมูลทางโทรศัพท์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.เมือง

1. ต้อนรับ / ดูแลลูกค้า 2. ให้คำแนะนำ ประสานงานในออฟฟิต 3. รับโทรศัพท์ 4. ประสานงานทั่วไป 5. พนักงานขาย 6. เอกสาร

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.เมือง

ลักษณะงาน 1. ต้อนรับ / ดูแลลูกค้า 2. ให้คำแนะนำ ประสานงานในออฟฟิต 3. รับโทรศัพท์ 4. ประสานงานทั่วไป 5. พนักงานขาย 6. เอกสาร

เงินเดือน: 14,000
อัพเดท: 29 กันยายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (วท.บ.) ในรายวิชาพื้นฐานด้านมัลติมีเดีย การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว คอมพิวเตอร์กราฟิก และรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.yru.ac.th/web54/news/detail/319/readnews-000319.html