ประเภทงาน

แสดง 81- 90 จาก 154 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 เมษายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: สงขลา

- ถอดแบบอาคาร ประมาณราคางานด้านวิศวกรรม - ทำราคาต้นทุน - ประสานงานเรื่องแบบ ให้ออกมาตามลูกค้าต้องการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 เมษายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: สงขลา

* ปิดงบการเงิน - การคำนวณรายได้ - ตรวจสอบข้อมูลทางด้านรับ-จ่าย - ตรวจสอบข้อมูลทางด้านรับและการบันทึกบัญชี - บันทึกรายการปรับปรุงต่างๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 เมษายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ต่างจังหวัด

1. สามารถ ถอดแบบอาคาร ประมาณราคา ด้านงานวิศวกรรมได้ 2. สามารถทำราคาต้นทุน 3. ประสานงานเรื่องแบบให้ออกมาตามความต้องการของลูกค้าได้ 4. สามารถปฏิบัติงานประจำต่างจังหวัดได้ 5. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ โปรแกรม Microsoft Office

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มกราคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

บริษัทดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพต้องการผู้ร่วมงานจำนวนมาก ประจำออฟฟิตสาขาหาดใหญ่ คุณสมบัติ 1. ชาย/หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป 2. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 3. ระดับการศึกษา ปวช/ปวส/ปริญญาตรี ทุกสาขา 4. ตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบ 5. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (เปิดโอกาสสำหรับสำหรับ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 มกราคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด

1. รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นข้อกำหนดในการทำ ISO 14001:2015 2. ดำเนินการและจัดทำ ISO 14001:2015

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 31 ตุลาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.หาดใหญ่

รับด่วนมากPart time/Full time หลายอัตรา  บริษัท (ขยายสาขา) รับ นิสิตนักศึกษา นักศึกษาจบใหม่ คนว่างงาน ผู้ต้องการหารายได้พิเศษ อยากเปลี่ยนงาน บุคคลทั่วไป ทำงาน Part Time/ Full Time ประจำออฟฟิศ สาขาหาดใหญ่ ด่วนค่ะ  * Part time สามารถเลือกวันเวลาทำงานเองได้ หรือรับงานไปทำที่บ้านได้*  ** 10.00-12.00 / 13.00-15.00 /15.00-17.00/17.00-19.00 และ เสาร์ อาทิตย์ **    คุณสมบัติ  *ชาย/หญิง อายุ 18 ปีข…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 ตุลาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด

รับผิดชอบจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท , ติดตาม รวบรวมผลการปฏิบัติงานนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา วิเคราะห์ เปรียบเทียบการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 27 สิงหาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หน้าที่รับผิดชอบ 1.ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ 2.จัดอบรมการใช้งานของระบบสารสนเทศที่ได้พัฒนา 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 กรกฎาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงาน

เก็บเอกสาร จัดหมวดหมู่

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 กรกฎาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำบริษัท

ติดต่อประสานงาน คีย์ข้อมูล เก็บเอกสาร