ประเภทงาน

แสดง 91- 100 จาก 154 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 กรกฎาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดสงขลา

มีประสบการณ์การทำงานด้านงานอาคารหรืองานปรับปรุง ตกแต่งภายในมากกว่า 2 ปี มีพาหนะเป็นของตัวเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้ ทำงานประจำหน้างานก่อสร้าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 กรกฎาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด

ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศและในประเทศเกี่ยวกับการคิดราคาขาย รวมถึงติดตามการยืนยันราคา เป็นตัวกลางติดต่อสาขา รวมถึงการเก็บข้อมูลการจัดการวัตถุดิบและสินค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ เพื่อจัดทำรายงานให้กับผู้บริหาร และวางแผนการส่งออกให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 มิถุนายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด

ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของผู้บริหาร รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการประชุม และดูแลงานเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงงานแปลเอกสารด้วย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มีนาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด

ให้บริการความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาทางด้าน IT. รวมถึงติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์ IT. ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งดูแลรับผิดชอบงานเอกสารคู่มือ และเอกสารอื่นๆของแผนก IT.

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 4 มีนาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: 300/32 ซอย 1 ถ.แสงศรี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

- รับออร์เดอร์และประสานงานกับลูกค้า - ทำใบแจ้งหนี้ ติดตามหนี้ และลงบันทึกบัญชีลูกหนี้ - คำนวณต้นทุนการผลิต และลงบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานฝ่ายขนส่งสินค้า - ควบคุมสต๊อกวัตถุดิบ - ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 กันยายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: หาดใหญ่,สุราษฏ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายโอนกรรมสิทธิ์ (ประจำหาดใหญ่,สุราษฎ์) จำนวน 3 อัตรา - เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี - สามารถประสานงานกับหน่วยงานราชการ, นิติบุคคล และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อการโอนอาคารชุด - มีประสบการณ์ทำ 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีประสบการณ์ด้านการโอนอาคารชุด โครงการโดยตรง - มีประสบการณ์ด้านประสานงานด้านสินเชื่อกับธนาคาร - สามารถเดินทางได้ทุกจังหวัดเพื่อปฎิบัติภารกิจตามหน้าที่ - งานอื่น…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 กันยายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.หาดใหญ่

คุณสมบัติ - เพศชาย** เท่านั้น - ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ - มีประสบการณ์ในการณ์ในการจัดกิจกรรม การออกบู๊ท การทำงานกราฟฟิคดีไซน์ - มีความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน และเขียน จะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว (Ms-Office, Presentation, AdobeIllstrator/Photoshop - มีความรู้เรื่อง Animation จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ - บุคลิกดี มีความคิดเช…

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 15 กรกฎาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: หาดใหญ่

รายละเอียดงาน 1. ติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซม เครื่องจักร อุปกรณ์และระบบไฟฟ้าในฟาร์ม 2. วางแผนและกำหนดตารางการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (periodic preventive maintenance) 3. ติดต่อ ประสานงาน และควบคุมการดำเนินงานของช่างจากภายนอก 4. รายงานการปฏิบัติงานรายวัน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 มิถุนายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: หาดใหญ่

บริการขนส่ง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 พฤษภาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: 10 ซ.1 ถ.เสน่หานุสรณ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

-ติดต่อประสานงาน -วางแผนการตลาด งานขาย ทำสื่อ -งานธุรการ