ประเภทงาน

แสดง 1- 2 จาก 2 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 มีนาคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ. เมือง จ.อ่างทอง

ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น อ.1 - ม.3

เงินเดือน: 6,000
อัพเดท: 19 พฤศจิกายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: 55/7 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง

1. ดูแลผู้สูงอายุ 2. จัดหาอาหารและคอยช่วยเหลือ