ประเภทงาน

แสดง 51- 60 จาก 371 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 สิงหาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ไทย บีซีไอซี จำกัด 292/2 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา

1.ล่ามภาษาเกาหลี 2.ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 กรกฎาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ชลบุรี

ออกแบบ และคำนวณทางคณิตศาสตร์ และจัดทำรายการแสดงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ ก่อสร้าง วางแผนเกี่ยวกับวิธีการผลิตและควบคุมงานด้านเทคนิคการผลิต ควบคุมการติดตั้ง การบำรุงรักษา และการซ่อมอุปกรณ์จักรกล ทดสอบอุปกรณ์จักรกลเกี่ยวกับ ความปลอดภัย ประสิทธิภาพและความถูกต้องตรงตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ อาจชำนาญในการออกแบบหรือการวางแผน หรือการควบคุมงานทางวิศวกรรมเครื่องกล ช่วงใดช่วงหนึ่ง เช่นการผลิต กา…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 มิถุนายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: นาจอมเทียน พัทยา

1.ดูแลและบริหารระบบ Server,Network,Mail,CCTV,Internet และ Intranet 2.วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพและข้อมูลมีความปลอดภัย 3.ดูแลและบริหารระบบสำรองข้อมูลและแก้ไขปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ 4.พัฒนาโปรแกรมการทำงานให้มีประสิทธิภาพรวมถึงการพัฒนาเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ 5.ให้คำแนะนำหรือแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ในบริษัทฯ 6.งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 มิถุนายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางแสน ชลบุรี

ตำแหน่งที่เปิดรับ - Sale Maketing (ไม่ต้องทำยอด ) - การตลาด - สื่อ / ประชาสัมพันธ์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: เครือสหพัฒน์ อ.ศรีราชา

1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่ 2.วางแผนการตลาดเพื่อนำสเนองานด้วยวิธีการใหม่ๆ 3.เข้าร่วมประชุมกับลูกค้า เพื่อรับทราบความต้องการของลูกค้าแล้วนำมาพัฒนา 4.นำเสนองาน แนวคิด วิธีการ เพื่อหาลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 11 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: เครือสหพัฒน์ อ.ศรีราชา

1.ทำงานในหน่วยงานผลิตหรือหน่วยงานคลังสินค้า 2.ขับรถโฟคลิฟท์

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 11 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: เครือสหพัฒน์ อ.ศรีราชา

1.ทำงานในหน่วยงานการผลิต 2.ทำงานในหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ 3.ทำงานในหน่วยงานซ่อมบำรุง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: เครือสหพัฒน์ อ.ศรีราชา

1.คำนวณค่าแรงพนักงาน 2.มีความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม 3.มีความรู้เกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทน 4.มีความรู้ด้านภาษี

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: เครือสหพัฒน์ อ.ศรีราชา

1.ติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยงานเอกชนและราชการได้เป็นอย่างดี 2.มีความรู้เกี่ยวกับงานบุคคล ประกันสังคม เพื่อประสานงานได้อย่างต่อเนื่อง 3.ดำเนินงานภายใต้นโยบายของบริษัทฯ 4.สามารถติดต่อสื่อสารให้พนักงานและบุคคลภายนอกเข้าใจได้อย่างกระชับ ชัดเจน 5.มีความรู้ด้านแรงงานสัมพันธ์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 เมษายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: จอมเทียน พัทยา

- คีย์ข้อมูล - ติดต่อประสานงานกับองค์กรอื่นๆ - จัดทำเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย