ประเภทงาน

แสดง 361- 370 จาก 371 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงาน และหน่วยงานภายนอก

- วิจัยและพัฒนาขยายฐานลูกค้า - สร้างเสริมศักยภาพบริษัทฯ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ ได้ - งานด้านลูกค้าสัมพันธ์ ประสานงานแก้ไขปัญหาของลูกค้า - ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ภายใน ภายนอกองค์กร - สร้างสรรค์งานขยายตลาดไปยังลูกค้าตลาดใหม่ๆ - ติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน นำเสนอกับลูกค้า - หน้าที่รับผิดชอบอื่นๆ ในขอบเขตงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงาน และหน่วยงานก่อสร้าง

- เขียนแบบก่อสร้างอาคาร งานโยธาทั่วไป - ตรวจสอบงานเขียนแบบ - จัดทำแบบ Shop Drawing และ Asbuilt Drawing - จัดระบบงานแบบ - บริหารข้อมูลแบบดิจิตอล และ HardCopy - ถอดแบบทำรายการวัสดุก่อสร้างจากแบบ - หน้าที่อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงาน และสถานที่ก่อสร้าง

- วิศวกรโครงการ - ออกแบบและรับรอง งานโครงสร้างอาคาร และโครงสร้างงานโยธาทั่วไป - ที่ปรึกษา ควบคุมงานโครงสร้างอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง - ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง - สำรวจปริมาณงานก่อสร้าง (QS) - หน้าที่อื่นๆ ในขอบเขตงานของวิศวกรโครงการ

เงินเดือน: 7,000
อัพเดท: 24 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: ชลบุรี

ประกอบติดตั้งเครื่องเติม นำหมึก

เงินเดือน: 7,000
อัพเดท: 21 มกราคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: พัทยา

ขนส่งสินค้าประเภทเล้าและเบียร์

เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 21 มกราคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: พัทยา

ส่งสินค้าในเขตพัทยา

เงินเดือน: 8,000
อัพเดท: 21 มกราคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: พัทยา

งานธุรการทั่วไป

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 7 มกราคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: 8,000
อัพเดท: 7 มกราคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 7 มกราคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -