ประเภทงาน

แสดง 1- 3 จาก 3 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: นราธิวาส , สุราษฎร์ธานี

1. ทดสอบหาค่าต่างๆของผลิตภัณฑ์ พร้อมบันทึกผล 2. จัดเตรียมสารเคมีและอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน 3. ควบคุม ตรวจสอบการทำงานของพนักงานในห้องปฏิบัติการ 4. ตรวจสอบ / ควบคุมดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ 5. หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด

ตีเปอร์เซ็นต์วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต (ขี้ยาง)

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 กันยายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด

งานบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ค่าจ้างและเงินเดือน ประกันสังคม กิจกรรมพนักงาน