ประเภทงาน

แสดง 21- 30 จาก 55 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 ธันวาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.พล จ.ขอนแก่น

-ควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าโดยปฏิบัติตาม Manualให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด -ควบคุมStart upและ Shut down -แจ้งซ่อมและตรวจสอบรับงานซ่อมเมื่ออุปกรณ์โรงไฟฟ้าได้รับความเสียหาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 ธันวาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: บ.ขอนแก่นกรีนพาวเวอร์ จำกัดอ.พล

- ซ่อมแซมและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลตามแผนงาน -สรุปผลการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลตามแผนงานที่กำหนด

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 ธันวาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: บ.ขอนแก่นกรีนพาวเวอร์ จำกัด อ.พล จ.ขอนแก่น

-ซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือวัดตามแผนงาน -แก้ไขปัญหาของอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือวัดได้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 พฤศจิกายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.พล

- งานเกี่ยวกับโรงไม้สับ โดยการแปรรูปจากไม้ท่อนเป็นไม้สับ - ควบคุมการเดินเครื่องของโรงไม้สับ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 พฤศจิกายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.พล จ.ขอนแก่น

-ปรับอุปกรณ์โรงไฟฟ้าโดยปฏิบัติตาม ManualหรืProcedure -ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์โรงไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 พฤศจิกายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.พล จ.ขอนแก่น

-ขับรถแบ็คโฮตักและผสมเชื้อเพลิงจำพวกแกลบและขี้เลื่อย -ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ก่อนปฏิบัติหน้าที่ -แก้ไขอาการผิดปกติของรถเบื้องต้น

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 พฤศจิกายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.พล จ.ขอนแก่น

ขับรถตักและดันเชื้อเพลิงจำพวกแกลบและขี้เลื่อย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 พฤศจิกายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.พล จ.ขอนแก่น

ดูแลซ่อมแซมอาคาร ถนน ต้นไม้ สนามหญ้า

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 5 สิงหาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: ขอนแก่น

ส่งของ แพ็คของ จัดของ ทำตามที่บอกได้

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 8 กันยายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: จ.ขอนแก่น

ดูแล และ ซ่อมเครื่องชงกาแฟ ในปั๊ม ปตท