ประเภทงาน

แสดง 61- 70 จาก 707 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ไทยคาเมดะ จำกัด

1.ซ่อมบำรุงเครื่องจักร 2.งานเชื่อมไฟฟ้า 3.เชื่อมอาร์กอน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 มิถุนายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 413 หมู่3 ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ประกอบกิจการประเภทรับเหมาสร้าง ถนน สะพาน เขื่อน วางท่อใต้ดินโดยวิธีดันท่อลอด (Pipe jacking)และวิธีดึงท่อลอด (Horizontal directional drilling) และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 มิถุนายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยูโรเปี้ยน สแนค ฟู้ด จำกัด

1.งานพัฒนาและฝึกอบรม -วิเคราะห์ความต้อง และจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี -วางแผน และจัดทำการพัฒนาและฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว -ติดตามผลการดำเนินการฝึกอบรม -ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาและฝึกอบรม -ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -จัดเตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอบรม ดำเนินการจัดฝึกอบรม -ประเมินผลการฝึกอบรม/ติดตามผลการฝึกอบรม -บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม -นำส่งรายงานการฝึกอบ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 พฤษภาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ซอย พูลเจริญ ถนนบางนา-ตราด กม.16 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ

ซ่อม Dry vacuum pump

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 เมษายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมเมืองใหม่บางพลี

1. จัดเตรียมรองเท้าเพื่อรอใส่กล่อง 2. แพ็ครองเท้าใส่กล่อง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 เมษายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมเมืองใหม่บางพลี

1. ทำความสะอาดภายในออฟฟิศ 2. ทำความสะอาดบริเวณโรงงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 เมษายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมเมืองใหม่บางพลี

1. จัดทำรายงานต่างๆ 2. บันทึกข้อมูลการผลิต 3. ติดต่อประสานงานกับส่วนของออฟฟิศ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 เมษายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมเมืองใหม่บางพลี

1. บันทึกรายรับ-รายจ่าย 2. บันทึกต้นทุนต่างๆ

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 27 เมษายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: หจก.ดาวสมใจ

ควบคุมดูแลสต๊อคสินค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 เมษายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: เมกาบางนา

Support พนักงาน และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในป้อมตามลานจอด