ประเภทงาน

แสดง 11- 20 จาก 707 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 มีนาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่แพรกษา

-มีความรู้ด้าน Computer Hardware และการติดตั้ง Software เป็นอย่างดี -ดูแลบริหารระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท -Support และให้คำปรึกษา การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 มีนาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่แพรกษา

-ประสานงานการตลาดสำนักงานใหญ่ -ติดตามดูแลฐานลูกค้าเก่า และค้นหาลูกค้าใหม่ -Report งานกับสำนักงานใหญ่ และผู้จัดการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 ธันวาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: 112/15 ถนนศรีนครินทร์-หนามแดง ต.บางแก้ว อ.บางพลีใหญ่ จ. สมุทรปราการ

1. ประสานงานกับลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ 2. งานรวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3. ติดต่อและประสานงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 4. หน้าที่และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ (เวลา 08.30-17.30)

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 ธันวาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: 112/15 ถนนศรีนครินทร์-หนามแดง ต.บางแก้ว อ.บางพลีใหญ่ จ. สมุทรปราการ

- ดูแลงานบัญชีด้านรับ-จ่าย (AR-AP) - ทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม, รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.30,53 - รับวางบิล-รับเช็ค - ติดตามการชำระเงินจากลูกค้าให้ครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลา - ติดต่อธนาคารเกี่ยวกับธุรกรรมต่างๆ - และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ (เวลา 08.30-17.30)

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 ธันวาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรปราการ

1.ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร, ระบบเครื่องทำความเย็นและระบบไฟฟ้าให้พร้อมใช้งาน 2.ตรวจเช็คและเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรก่อนการเริ่มงานทำงาน 3.แก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อการผลิตและคุณภาพของงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ 4.ควบคุมการใช้อะไหล่เครื่องจักรและอุปกรณ์สนับสนุนการซ่อมบำรุง 5. ดูแลระบบทำความเย็น, เครื่องปรับอากาศ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 ธันวาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรปราการ

1.กำกับ ควบคุม และตรวจติดตามกระบวนการ การดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ 2. รวบรวมข้อมูลในส่วนของฝ่ายผลิต เพื่อวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งรายงานปัญหา 3.ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัยอาหาร คุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ตามกฎหมายและข้อกำหนดของบริษัท ฯ 4.ควบคุมดูแลองค์กรให้เป็นไปตามระบบ GMP, HACCP 5.จัดเตรียมความพร้อมและรับAudit จากหน่วยงานต่…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 พฤศจิกายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: การเคหะ บางปู 49

- จัดทำและจัดเตรียมเอกสาร สนับสนุนฝ่ายขาย - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 พฤศจิกายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางนา

คุณสมบัติ ตามรายละเอียดนี้คะ - มีความเข้าใจงานก่อสร้างขนาดเล็กประเภท บ้านพักอาศัย, สำนักงาน - ติดต่อประสานงาน สื่อสารด้านเทคนิคก่อสร้างให้ผู้รับเหมาได้ - สามารถสเก็ตและใช้โปรแกรมทางสถาปัตย์ได้ cad,sketch up พื้นที่ปฏิบัติงาน บางนา สมุทรปราการ - งานหลัก ออกแบบภายใต้งาน Renovate หน้าที่หลักๆ ไม่ได้เฝ้าไซด์ไม่ได้เฝ้าช่างทำงาน แต่เดินทางตรวจสอบความก้าวหน้าผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐาน 5-7 หลัง/วัน สามาร…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 พฤศจิกายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: การเคหะ บางปู 49

ขายบ้านมือสอง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 พฤศจิกายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมบางปู

คัดแยกวัตถุดิบ ควบคุมเครื่องจักรในห้องปฏิบัติการ ป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องจักร และบรรจุสินค้าพร้อมส่งต่างประเทศ