ประเภทงาน

แสดง 111- 120 จาก 708 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 สิงหาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมบางปู

RESPONSIBILITIES : •Develop ERP Microsoft Dynamics Navision system and Assist ERP Implementation based on technical specifications “ - Unit testing of software changes to ensure correct function - Assist in the testing and debugging of application software; - Develop and continually improve software systems development lifecycle methodologies and processes utilizing best practice industry st…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 สิงหาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมบางปู

- งานSupport ด้านบัญชีและการเงินทั้งระบบ - งานรายงานประจำเดือน/ ปี - งานอื้นๆที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 สิงหาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมบางปู

- มีประสบการณ์การในการประกอบแม่พิมพ์เครื่องฉีด โดยตรง - ควบคุมและดูแลการทำงานของเครื่งจักรที่ใช้ในการผลิต - บริหารจัดการอะไหล่ของแม่พิมพ์ เพื่อใช้ในการผลิต - ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด - ช่วยเหลือวิศวกร - ทำการบันทึกและตรวจสอบประวัติของเครื่องมือ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 สิงหาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมบางปู

ฝึกอบรมพนักงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 สิงหาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมบางปู

- Review and verify all design specifications for accuracy and feasibility and issued all document that related to tooling fabrication / modification and repairing - Tool design, Product design, manufacture, modify or repair tools to customer requirements - Evaluation of drawing design and specification and submit changes where necessary - To ensure Tool Shop practice is in accordance with des…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 สิงหาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมบางปู

-งานสรรหาว่าจ้าง (Recruitment) ประกาศตามสื่อต่างๆ ติดต่อประสานงานกับบริษัท Recruitment Agency ในการรับสมัครงาน -สัมภาษณ์ คัดเลือก ติดตามและสรุปผล ร่วมกับหน่ายงานที่เกี่ยวข้อง -ดูแลการเซ็นสัญญาจ้าง และ Orientation พนักงานใหม่

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 สิงหาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมบางปู

ฝึกอบรมพนักงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 สิงหาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมบางปู

ดูแลระบบอาชีวะอนามัยความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 สิงหาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมบางปู

งานด้านธุรการบุคคล

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 สิงหาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมบางปู

ดูแลระะบบงานบัญชีของบริษัท