ประเภทงาน

แสดง 81- 90 จาก 166 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 พฤศจิกายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตำบลฉลอง ภูเก็ต

คีย์ข้อมูล ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ดูแลงานด้านเอกสาร เจรจาต่อรองงานขาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 ตุลาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: 27/180 Moo 8, Chaofa Rd, Chalong, Muang

We are looking for a temporary student/intern to assist us to execute mock-up/studies for ongoing online marketing experiments.

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 ตุลาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: 27/180 Moo 8, Chaofa Rd, Chalong, Muang

These positions seek individuals with at least 2 years experience in Microsoft Windows technologies. Candidates at all levels are being sought, but must possess experience in Microsoft web development technologies, including, but not limited to, ASP or ASP.NET (VB), MSSQL and JavaScript.

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 ตุลาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: 27/180 Moo 8, Chaofa Rd, Chalong, Muang

• To identify and match hotels in our system with supplier’s systems • To locate and input hotel rates in HotelTravel.com’s database system • To identify and correct errors in hotel rates by notifying senior XML Data Entry Officers or the Business Development Support Manager • Maintain logs of activities and completed work • To acquire knowledge and fine tune skill sets necessary for accomplis…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 ตุลาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: 27/180 Moo 8, Chaofa Rd, Chalong, Muang

- Learn all aspects and functions of the Computer Management System (CMS) - Learn how identify and correct content related issues by using CMS - Learn new skills sets for online research pertaining but not limited to events, festivals, places of interest, historical sites, etc. - Fine tune abilities and skill sets to accomplish given tasks - Adapt current research skills to online information …

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 ตุลาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: 27/180 Moo 8, Chaofa Rd, Chalong, Muang

- To do research on competitor pricing and availability check of our hotels and deliver reports to concerned department on the regular basis. - To support ad-hoc reports requested by department - To have an excellent data management and ensure on time delivery. - To be able to update and summarize rate and availability situation from the report in general while producing the reports. - To be a…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 ตุลาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: 27/180 Moo 8, Chaofa Rd, Chalong, Muang

Account payable and receiable

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 ตุลาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: 27/180 Moo 8, Chaofa Rd, Chalong, Muang

- To locate and input correct hotel information using the HotelTravel.com Resources Management System - To locate appropriate hotel photos and save in appropriate locations - To identify and correct errors in hotel information by notifying senior Data Entry Officers or the Hotel Information Manager - Maintain logs of activities and completed work - To acquire knowledge and fine tune skill sets…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 ตุลาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: 27/180 Moo 8, Chaofa Rd, Chalong, Muang

- To provide administrative support directly to the Content Manager - To provide secretarial support for Content tasks - To acquire knowledge and fine tune skill sets necessary for accomplishing given tasks - To carry out background research - To produce documents, briefs, reports and presentations - To liaison with clients, suppliers and other staff - To delegate work in the manager’s absen…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 ตุลาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: 27/180 Moo 8, Chaofa Rd, Chalong, Muang

- To find and input correct geographical locations for hotels, buildings, landmarks, interesting places, historical places, events, etc. - To identify geo location errors and/or fine tune geo locations already saved to the website - To analyze satellite and areal imagery in comparison to the best available maps available through web and computer programs such as Google Earth, Google Maps, Bing M…