ประเภทงาน

แสดง 131- 140 จาก 166 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 กันยายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 กันยายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 กันยายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 กันยายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 กันยายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 กันยายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 กันยายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 กันยายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: 9/90-91 ซอย พนาสนธิ์ หมู่ 3 ถนน รัษฎานุสรณ์ ตำบล รัษฏา อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 1. พัฒนาการทำงานของเว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยีเว็บ 2.0 Development of website functionality using web 2.0 technologies 2. พัฒนาส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้และการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์ Development of creative user interface and navigational solutions 3. พัฒนาส่วนเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ภายนอกด้วยเทคโนโลยี XML Development of interfaces with suppliers using XML schemas

เงินเดือน: 7,000
อัพเดท: 26 พฤษภาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: ภูเก็ต

รับโทรศัพท์ บริการลูกค้า