ประเภทงาน

แสดง 1- 7 จาก 7 รายการ

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 17 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: สถานที่ทำงาน: ที่บ้านหรือสถานที่ที่อินเตอร์เน็ตค่อนข้างเสถียร

ช่วยอาจารย์เจ้าของภาษาแปลบทเรียนให้กับผู้เรียนระหว่างสอนออนไลน์ ฝึกฝนการสนทนากับนักเรียนชาวไทยในคาบเรียนสนทนา มีจิตวิทยา หรือ วิธีกระตุ้นให้ผู้เรียนในการพูด และใช้ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สอนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเวลาเดียวกัน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 กันยายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม สหกรณ์นิคมท่าแซะ

ควบคุมงานก่อสร้างเป็นไปตามแบบ ทำเซอร์เวร์ต่างๆ โครงการก่อสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำเสีย (โรงงาน biogas)

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 กรกฎาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทสุภาวธิดา คอนสตรัคชั่น จำกัด

สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับโลหะและไฟฟ้า คุมการทำงานของเครื่องจักร

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 กุมภาพันธ์ 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: สาขาสวี

ครูสอนคณิตศาสตร์ ระดับอนุบาล ถึง มัธยม 3

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 ตุลาคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: Chumporn

เปิดการขาย สร้างฐานลูกค้า และ และส่งเสริมสัมพันธ์กับลูกค้าในเขตที่ดูแลรับผิดชอบ คุณสมบัติ: - วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป - ประสบการณ์ด้านการขาย 1 ปีขึ้นไป - อายุ 25 ปี ขึ้นไป - สัญชาติไทย - มีรถยนต์ส่วนตัว - มีบุคคลค้ำประกัน 1 ท่าน บริษัทฯ มีเงินเดือนประจำ, ค่าน้ำมัน, ค่าโทรศัพท์, โบนัสจากยอดขายประจำเดือน, ค่าคอมมิชชั่นจากยอดเก็บเงิน, ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ และ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 ตุลาคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: Chumporn

1. สร้างธุรกิจด้วยการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า 2. นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าของธนาคาร 3. ให้บริการหลังการขายที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า 4. รายงานผลการทำงาน 5. ทำงานร่วมกับพนักงานธนาคารสาขาที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 กันยายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: ชุมพร ระยอง นครนายก

-