ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 727 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 ตุลาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: นนทบุรี

- Direct contact with overseas suppliers - Solving issues regarding stock and purchasing - Issue PR / PO in the system - Prepare documents for import/export customs clearance process - Prepare weekly and monthly report - Liaise with government authorities such as import tax, product certifications. - Be able to set up, developing, and performing work to achieve an efficient company supply ch…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 ตุลาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: นนทบุรี

- ตรวจสอบความถูกต้องใบสั่งซื้อของลูกค้ากับใบสั่งขาย - จัดทำใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ - จัดเตรียมเอกสารสำหรับการวางบิลและรับเช็ค - เตรียมเอกสารนำเช็คเข้าฝากธนาคาร - จัดทำการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ (ใบสำคัญรับ) - จัดทำรายงานภาษีขาย - รวบรวมเอกสารที่ใช้ในการพิจารณาเครดิตให้ลูกค้า - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการกับอนุมัติเครดิต - อนุมัติเครดิตให้ลูกค้า - ทำเบิกจ่าย …

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 กันยายน 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: โฮมโปรชัยพฤกษ์,ราชพฤกษ์/โรบินสัน รัตนาธิเบศร์

-แนะนำสินค้า,ขายเครื่องครัวสเตนเลสของแบรนด์ Seagull -ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด -ดูแลสต็อคสินค้าที่ตนเองได้รับผิดชอบ -ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 พฤษภาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท็อปเทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส

ติดตั้งเครื่องจักร ซ่อมเครื่องจักร, เซอร์วิส ตามพื้นที่ต่าง ๆ (สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้) ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ หยุดวันอาทิตย์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 พฤษภาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท็อปเทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส

- ดูแลเอกสารด้านบัญชีและการเงิน - ดำเนินงานด้านธุรการและจัดเก็บเอกสารทางด้านบัญชี - จัดทำ pretty cash - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - สามารถทำงานได้ 6 วัน/สัปดาห์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มีนาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์

- ปฏิบัติงานตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องฉายภาพยนตร์และระบบเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา - วิเคราะห์และแก้ไขการทำงานของเครื่องฉายภาพยนตร์ - ประสานงานกับช่างเทคนิคประจำสาขาในการซ่อมบำรุงเครื่องฉายภาพยนตร์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 มกราคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารซอฟท์แวร์ปาร์ค ชั้น 7

1.ตอบปัญหาและให้คำแนะนำลูกค้าในด้านบัญชี 2.อบรมการใช้งานให้กับลูกค้าใหม่ วันทำงาน : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.00-17.00น. วันหยุด : หยุดตามวันนักขัตฤกษ์ การสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์ทาง skype และพร้อมเริ่มงานทันที

เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 27 มกราคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: นนทบุรี

ติดตามทวงถามเร่งรัดหนี้สิน และเจรจาประนอมหนี้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 มกราคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: 50/1 ซอยติวานนท์ 40 ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี

-ติดต่อประสานงานกับทาง Supplier,ดำเนินการสั่งซื้อเปิดPO กับทางSupplier -รวบรวมเอกสารในการเปิด LC ให้กับฝ่ายบัญชี -ติดตามสถานะการผลิตสินค้า ติดต่อForwarder เกี่ยวกับการดำเนินการShipment -ติดต่อ Shipping เพื่อดำเนินการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ตรวจเอกสารการนำเข้าต่างๆ -ตรวจสอบสินค้านำเข้าให้ตรงตาม PO ที่สั่งซื้อและควบคุม Stock,จัดทำรายงานส่งDirector -รับผิดชอบการจัดทำเรื่องขอเปิดเครดิตกับตัวแทน…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 มกราคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: 50/1 ซอยติวานนท์ 40 ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี

-นำเสนอสินค้าเครื่องสำรองไฟ UPS ให้กับลูกค้า -ออกพบปะลูกค้า -หาช่องทางในการขาย -รับผิดชอบงานที่ทำให้เป็นไปตามเป้าหมาย