ประเภทงาน

แสดง 61- 70 จาก 188 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 มกราคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท (อ้อมใหญ่/สามพราน) 02-4310350

เอกสารบัญชี เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ธนาคาร ภาษี ซื้อ-ขาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 ธันวาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท (อ้อมใหญ่/สามพราน) 02-4310350

ผู้ช่วยซื้อ-ขาย-สโตร์ งานเอกสาร จัดเก็บ/เบิกสินค้า บันทึก สอบราคา เสนอราคา สั่งซื้อ ประสานงาน ซื้อ ขาย สถานที่ปฏิบัติงาน- อ้อมใหญ่/สามพราน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 พฤศจิกายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: คริสตัล วิลล์ อพาร์ทเม้นท์ ใกล้มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

-ดูแลความเรียบร้อยของอพาร์ทเม้นท์ -รับจอง รับเข้าอยู่ ทำสัญญาเช่า รับแจ้งออก รับเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัย -ให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัย รับชำระค่าห้องพัก -จัดเก็บเอกสารทั่วไป -ทำรายการสรุปยอดรายรับรายจ่ายประจำเดือน -รับโทรศัพท์ -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 กันยายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.บางเลน จ.นครปฐม

1.รับใบสั่งซื้อจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 2.จัดทำใบสั่งซื้อสินค้าต่างๆ 3.คีย์ข้อมูลลงโปรแกรมสำเร็จรูป 4.จัดเก็บเอกสาร

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 กุมภาพันธ์ 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: ร้านอาหารในห้างเซ็นทรัล

- บริการเสิร์ฟอาหารตามโต๊ะให้กับลูกกค้า - รับ/จดรายการอาหารตามที่ลูกค้าสั่ง

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 18 ธันวาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล พลาซ่า ศาลายา

1.นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยของ LMG ให้บรรลุตามเป้าหมายในแต่ละเดือน โดยประจำที่ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล พลาซ่า ศาลายา 2.ให้ข้อมูลและบริการที่เกี่ยวกับห้างสรรพสินค้า แก่ลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ 3.ร่วมกิจกรรมการตลาดและออกบูธ ทั้งใน และนอก พื้นที่ห้างสรรพสินค้า Central เพื่อส่งเสริมการขาย 4.รับผิดชอบงานธุรการเกี่ยวกับงานขายในแต่ละวัน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 พฤศจิกายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: นครปฐม

ซ่อม,ดูแล,ตรวจสอบ,แก้ไข โครงสร้างของบริษัท

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 กรกฎาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: พุทธมณฑลสาย 2 จ.นครปฐม

ขับรถส่งสินค้าตามสถานที่ต่างๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 กรกฎาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยูเนียน อินต้า จำกัด 306/2-3 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 02-623-8161-3

- ประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท - ดูแลงานเอกสารต่างๆ - งานธุรการ และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 ธันวาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ และปริมณฑล

1. ควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้าง ดูแลการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น ผู้ออกแบบ ผู้ขายวัสดุก่อสร้าง ฝ่ายงานระบบ ฯลฯ ประสานงานกับตัวแทนเจ้าของงาน 2. ตรวจสอบรายการการอนุมัติวัสดุและรายการอนุมัติแบบ Shop Drawing ตรวจสอบและติดตาม Material on site 3. ตรวจสอบและจัดทำเอกสารการเบิกงวดงานของผู้รับเหมา ตรวจสอบรายการงานเพิ่ม-ลด 4. รายงานความก้าวหน้าของงาน จัดทำและรวบรวมรายงานต่างๆ ที่เ…